ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขากระแต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านชำโสม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน