ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขากระแต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน