ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน