ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน