ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองร่วม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขากระแต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน