ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทับลาน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังหวาย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระเดียง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกหอม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนเจียหมิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองระกำ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76.25 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน