ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านเขากระแต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน