ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน