ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 94.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75.14 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64.72 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 49.18 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 44.79 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 40.22 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 39.49 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน