ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกม.๘๐ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน