ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน