ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนศรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน