ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 38 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 38 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 20 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน