ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน