ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 49 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน