ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 58.50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านทด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 37 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 31 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน