ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสารวนาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 42 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 41 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 32 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน