ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน