ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน