ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

  • 1. ปฐมวัย (กำลังปรับปรุง)
  • 2. ภาษาไทย คลิกที่นี่ (แก้ไข ณ วันที่ 19 ส.ค. 59)
  • 3. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
  • 4. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่  นักบินน้อย สพฐ. (กำลังปรับปรุง)
  • 5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่
  • 6. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่
  • 7. ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) คลิกที่นี่ (แก้ไข ณ วันที่ 20 ส.ค. 59 รายการที่16)
  • 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่   หุ่นยนต์ (กำลังปรับปรุง)
  • 9. ภาษาต่างประเทศ   คลิกที่นี่ (แก้ไข ณ วันที่ 19 ส.ค. 59)
  • 10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (กำลังปรับปรุง)
  • 11. ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม คลิกที่นี่
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 11:30 น.