ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังมะกรูด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.20 ทอง 4
5 บรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.20 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.20 ทอง 6
7 บ้านคลองตาหมื่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านขุนศรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านโนนแสนสุข สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 6
7 บ้านหนองบัว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72 เงิน 8
9 อนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71 เงิน 9
10 วัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม
6 บ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม
7 วัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสารวนาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านโคกกระท้อน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านคลองตามั่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาไม้แก้ว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 4
5 วัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72 เงิน 5
6 บ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 6
7 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง 7
8 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 61 ทองแดง 8
9 บ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 9
10 บ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 53 เข้าร่วม 10
11 บ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 008
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาปูน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทับลาน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 4
5 บ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63 ทองแดง 5
6 บ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง 6
7 วัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง 6
8 บ้านหนองหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 61 ทองแดง 8
9 อนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 9
10 บ้านโคกกระท้อน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 10
11 บ้านคลองตามั่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 42 เข้าร่วม 11
12 บ้านทด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 762
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 4
5 วัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 4
6 บ้านใหม่พัฒนา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66 ทองแดง 6
7 บรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 7
8 วัดจันทรังษีถาวร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตันทาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งแฝก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองตาหมื่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 4
5 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66 ทองแดง 5
6 บ้านคลองตาหมื่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 6
7 วัดราษฎร์รังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง 5
6 บ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง 6
7 วัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง 7
8 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง 8
9 บ้านบุเสี้ยว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 9
10 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 10
11 บ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 11
12 บ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไทยเจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.80 ทอง 4
5 บรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.60 ทอง 5
6 บ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.40 ทอง 6
7 บ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.20 เงิน 7
8 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.80 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไทยเจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกม.๘๐ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านกระเดียง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุเสี้ยว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71 เงิน 4
5 วัดราษฎร์รังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านทุ่งแฝก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านวังบัวทอง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน