สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีวิทยากบินทร์บุรี 24 3 1 1 28
2 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 22 9 6 2 37
3 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 21 5 6 1 32
4 บ้านพระปรง 17 12 2 4 31
5 บ้านบุพราหมณ์ 17 8 5 1 30
6 บ้านโปร่งสะเดา 17 4 3 0 24
7 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 17 4 1 1 22
8 บ้านบุสูง 16 5 2 0 23
9 บ้านกุงประชาสรรค์ 14 7 7 2 28
10 อนุบาลกบินทร์บุรี 13 8 4 0 25
11 บ้านโปร่งใหญ่ 12 5 4 6 21
12 บ้านราษฎร์เจริญ 12 3 0 0 15
13 บ้านแก่งดินสอ 10 6 0 1 16
14 บ้านหนองศรีวิชัย 9 4 2 0 15
15 บรรหารวิทยา 9 3 2 1 14
16 บ้านวังดินสอ 9 1 3 0 13
17 บ้านไทยเจริญ 9 1 0 0 10
18 วัดโคกอุดม 9 1 0 0 10
19 วัดศรีสวัสดิ์ 9 0 3 1 12
20 บ้านคลองมะไฟ 9 0 1 1 10
21 อนุบาลนาดี 8 3 2 3 13
22 บ้านเขาไม้แก้ว 8 2 1 2 11
23 บ้านคลองหันแดง 8 0 1 1 9
24 ชุมชนบ้านสำพันตา 8 0 0 0 8
25 วัดใหม่พรหมสุวรรณ 7 0 4 2 11
26 บ้านวังรี 7 0 0 0 7
27 วัดโคกป่าแพง 6 6 4 0 16
28 วัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 6 5 0 1 11
29 บ้านตรอกปลาไหล 6 4 1 0 11
30 บ้านหนองสองห้อง 6 3 1 4 10
31 บ้านบุเสี้ยว 6 3 0 0 9
32 บ้านเขาด้วน 6 1 1 1 8
33 สายมิตรศึกษา 6 0 2 0 8
34 บ้านโนนสะอาด 5 4 1 5 10
35 บ้านโนนแสนสุข 5 4 0 0 9
36 บ่อทองวิทยา 5 2 2 1 9
37 บ้านหินเทิน 5 1 1 6 7
38 บ้านเขาถ้ำ 5 1 1 0 7
39 บ้านขุนศรี 4 4 1 0 9
40 บ้านหนองแหน 4 4 0 1 8
41 วัดเกาะแดง 4 3 3 0 10
42 บ้านหนองอนามัย 4 2 3 1 9
43 บ้านโคกกระจง 4 2 0 0 6
44 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 4 1 1 0 6
45 บ้านคลองร่วม 4 1 0 0 5
46 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 4 0 2 0 6
47 วัดปากแพรก 4 0 0 0 4
48 บ้านโคกสั้น 3 3 5 2 11
49 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 3 3 2 0 8
50 บ้านชำโสม 3 3 1 0 7
51 บ้านเขาปูน 3 3 0 0 6
52 บ้านท่าสะตือ 3 2 2 1 7
53 บ้านวังมะกรูด 3 2 0 0 5
54 บ้านทับลาน 3 1 1 0 5
55 บ้านโคกสว่าง 3 1 0 0 4
56 วัดสารวนาราม 3 1 0 0 4
57 บ้านหนองจิก 3 1 0 0 4
58 วัดวัฒนารังษี 3 0 1 0 4
59 บ้านกม.๘๐ 3 0 1 0 4
60 บ้านวังบัวทอง 3 0 0 2 3
61 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 3 0 0 0 3
62 บ้านหนองบัว 2 6 1 2 9
63 วัดรัตนชมภู 2 5 2 2 9
64 บ้านโคกกระท้อน 2 3 1 1 6
65 บ้านคลองตาหมื่น 2 3 0 1 5
66 บ้านท่าอุดม 2 3 0 1 5
67 เจียหมิน 2 2 1 0 5
68 วัดหาดสูง 2 1 0 1 3
69 วัดราษฎร์รังษี 2 1 0 0 3
70 บ้านกระเดียง 2 1 0 0 3
71 บ้านคลองสิบสอง 2 0 0 0 2
72 วัดวังหวาย 2 0 0 0 2
73 บ้านคลองตามั่น 1 5 2 1 8
74 บ้านหนองหอย 1 2 3 2 6
75 บ้านโนนสูง 1 2 1 0 4
76 บ้านคลองอุดม 1 1 1 1 3
77 บ้านหนองนาใน 1 1 0 1 2
78 วัดจันทรังษีถาวร 1 1 0 1 2
79 วัดโคกขี้เหล็ก 1 1 0 0 2
80 บ้านอุดมบรรพต 1 1 0 0 2
81 วัดตันทาราม 1 0 1 0 2
82 บ้านหนองหัวช้าง 1 0 1 0 2
83 บ้านวังกวาง 1 0 0 2 1
84 บ้านปราสาท 1 0 0 1 1
85 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 1 1
86 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) 1 0 0 0 1
87 เทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) 1 0 0 0 1
88 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก 1 0 0 0 1
89 บ้านนาคลองกลาง 1 0 0 0 1
90 วัดย่านรี 1 0 0 0 1
91 บ้านทุ่งแฝก 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองมันปลา 1 0 0 0 1
93 บ้านโคกหอม 1 0 0 0 1
94 วัดศรีสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
95 วัดเนินสูง 1 0 0 0 1
96 บ้านเขากระแต 0 2 2 1 4
97 บ้านวังตะเคียน 0 2 2 0 4
98 บ้านคลองระกำ 0 2 1 0 3
99 บ้านหนองปรือ 0 1 0 0 1
100 บ้านไผ่ 0 1 0 0 1
101 วัดปากน้ำ 0 1 0 0 1
102 บ้านคลองเจ้าแรง 0 0 2 0 2
103 บ้านหนองประดู่ 0 0 1 1 1
104 จันทร์กระจ่างศึกษา 0 0 1 0 1
105 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 0 1
106 บ้านทด 0 0 0 3 0
107 บ้านหนองโดน 0 0 0 1 0
รวม 511 213 121 79 924