สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปราจีนบุรี 21 6 4 3 31
2 วัดระเบาะไผ่ 19 8 5 5 32
3 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19 3 1 1 23
4 บ้านประพาส 18 15 3 5 36
5 บ้านโป่งตะเคียน 16 4 3 6 23
6 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 14 5 3 8 22
7 บ้านวังทะลุ 14 4 6 9 24
8 บ้านแหลมหิน 13 2 8 4 23
9 บ้านดงกระทงยาม 12 1 0 3 13
10 อนุบาลประจันตคาม 11 8 8 5 27
11 อนุบาลศรีมโหสถ 11 6 0 1 17
12 วัดไผ่งาม 11 1 0 1 12
13 มารีวิทยาปราจีนบุรี 10 2 1 1 13
14 บ้านเนินหอม 9 6 3 2 18
15 ฉัตรลิตราศึกษา 9 3 2 0 14
16 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 9 2 5 1 16
17 บ้านปรือวายใหญ่ 7 12 5 7 24
18 บ้านหว้าเอน 7 3 2 0 12
19 วัดหนองคุ้ม 7 3 1 0 11
20 บ้านโป่งไผ่ 7 3 0 0 10
21 บ้านโคกพนมดี 7 1 1 1 9
22 บ้านดงบัง 7 0 1 3 8
23 ชุมชนวัดหนองจวง 6 7 1 4 14
24 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 6 3 2 5 11
25 หัวซาวิทยา 5 3 4 3 12
26 บ้านหอย 5 3 2 2 10
27 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 5 3 1 1 9
28 วัดลำดวน 5 2 1 3 8
29 บ้านท่าตูม 5 2 0 4 7
30 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 5 2 0 1 7
31 วัดประสาธน์รังสรรค์ 5 1 1 0 7
32 บ้านโคกกระเจียว 5 0 0 1 5
33 บ้านหนองชะอม 4 4 0 1 8
34 วัดแสงสว่าง 4 1 1 2 6
35 บ้านหนองหอย 4 1 0 0 5
36 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 4 0 0 0 4
37 ชุมชนวัดบางแตน 4 0 0 0 4
38 วัดขิงกระชาย 3 3 1 1 7
39 เมืองปราจีนบุรี 3 2 2 5 7
40 บ้านว่านบ้านด่าน 3 1 2 1 6
41 วัดทุ่งสบก 3 1 1 0 5
42 วัดอรัญไพรศรี 3 0 1 0 4
43 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 3 0 0 2 3
44 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 3 0 0 0 3
45 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 2 7 2 1 11
46 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 2 4 3 4 9
47 วัดอินทาราม 2 4 2 1 8
48 วัดบ้านโนน 2 2 1 4 5
49 วัดบ้านพระ 2 2 1 0 5
50 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 2 2 0 0 4
51 บ้านโคกสว่าง 2 1 1 4 4
52 เทวรักษ์ 2 1 1 0 4
53 วัดทุ่งตะลุมพุก 2 1 1 0 4
54 บ้านแหลมไผ่ 2 0 0 0 2
55 วัดบางเตย 2 0 0 0 2
56 วัดมูลเหล็ก 2 0 0 0 2
57 วัดใหม่โพธิ์เย็น 1 5 0 2 6
58 วัดบางกระเบา 1 3 0 1 4
59 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 1 2 0 1 3
60 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 2 0 0 3
61 วัดกระทุ่มแพ้ว 1 1 1 2 3
62 ไผ่แถวอนุสรณ์ 1 1 1 0 3
63 วัดไชยมงคล 1 1 1 0 3
64 บ้านหนองงูเหลือม 1 1 0 1 2
65 วัดตะเคียนทอง 1 1 0 0 2
66 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 0 2
67 บ่อแร่-ธารเลา 1 1 0 0 2
68 อนุบาลศรีมหาโพธิ 1 0 2 2 3
69 วัดศรีมงคล 1 0 1 3 2
70 วัดหนองโพรง 1 0 1 1 2
71 วัดเนินผาสุก 1 0 1 0 2
72 วัดหนองหูช้าง 1 0 0 1 1
73 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
74 วัดบางคาง 1 0 0 0 1
75 วัดสามัคคีภิรมย์ 1 0 0 0 1
76 ดาราวัฒนานุศาสตร์ 1 0 0 0 1
77 บ้านหนองปรือน้อย 1 0 0 0 1
78 วัดศรีสุทธาวาส 1 0 0 0 1
79 วัดหาดสะแก 1 0 0 0 1
80 วัดท้าวอู่ทอง 0 2 2 0 4
81 วัดหัวกรด 0 2 0 0 2
82 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 0 2 0 0 2
83 วัดสระข่อย 0 2 0 0 2
84 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ 0 1 2 2 3
85 บ้านบางขาม 0 1 2 1 3
86 วัดประดิษฐาราม 0 1 2 0 3
87 บ้านโป่งกะพ้อ 0 1 0 1 1
88 บ้านห้วยเกษียร 0 1 0 1 1
89 วัดสัมพันธ์ 0 1 0 1 1
90 วัดสระมะเขือ 0 1 0 0 1
91 หทัยชาติ 0 1 0 0 1
92 วัดสง่างาม 0 1 0 0 1
93 วัดอินทร์ไตรย์ 0 1 0 0 1
94 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 0 1 2 1
95 วัดเกาะมะไฟ 0 0 1 1 1
96 บ้านคลองแก้มช้ำ 0 0 1 1 1
97 วัดเนินไม้หอม 0 0 1 1 1
98 มารีวิทยาศรีมโหสถ 0 0 1 0 1
99 วัดบุฝ้าย 0 0 1 0 1
100 วัดโคกเขื่อน 0 0 1 0 1
101 วัดใหม่กวางทอง 0 0 1 0 1
102 บ้านเขานันทา 0 0 0 3 0
103 วัดคู้ลำพัน 0 0 0 1 0
104 วัดลิรัญดอน 0 0 0 1 0
105 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 1 0
106 บ้านบางปลาร้า 0 0 0 0 0
107 บ้านคลองสอง(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0
108 วัดโบสถ์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 398 198 118 147 714