สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12 3 4 19 19 3 1 1 23
2 บ้านวังทะลุ 10 4 2 16 14 4 6 9 24
3 บ้านแหลมหิน 9 4 2 15 13 2 8 4 23
4 วัดไผ่งาม 9 1 1 11 11 1 0 1 12
5 บ้านประพาส 8 7 8 23 18 15 3 5 36
6 อนุบาลปราจีนบุรี 7 6 11 24 21 6 4 3 31
7 มารีวิทยาปราจีนบุรี 7 1 2 10 10 2 1 1 13
8 ฉัตรลิตราศึกษา 7 1 2 10 9 3 2 0 14
9 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 6 5 2 13 14 5 3 8 22
10 บ้านปรือวายใหญ่ 6 3 3 12 7 12 5 7 24
11 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 6 1 2 9 6 3 2 5 11
12 บ้านโป่งตะเคียน 5 7 4 16 16 4 3 6 23
13 อนุบาลศรีมโหสถ 5 3 1 9 11 6 0 1 17
14 วัดระเบาะไผ่ 4 7 10 21 19 8 5 5 32
15 อนุบาลประจันตคาม 4 6 4 14 11 8 8 5 27
16 บ้านหว้าเอน 4 4 1 9 7 3 2 0 12
17 บ้านดงกระทงยาม 4 2 1 7 12 1 0 3 13
18 หัวซาวิทยา 3 3 2 8 5 3 4 3 12
19 บ้านโคกพนมดี 3 2 2 7 7 1 1 1 9
20 บ้านหอย 3 0 2 5 5 3 2 2 10
21 บ้านเนินหอม 2 3 4 9 9 6 3 2 18
22 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 2 2 4 8 9 2 5 1 16
23 วัดหนองคุ้ม 2 2 2 6 7 3 1 0 11
24 บ้านท่าตูม 2 2 1 5 5 2 0 4 7
25 วัดประสาธน์รังสรรค์ 2 2 0 4 5 1 1 0 7
26 บ้านโคกกระเจียว 2 2 0 4 5 0 0 1 5
27 บ้านหนองหอย 2 2 0 4 4 1 0 0 5
28 บ้านดงบัง 2 1 2 5 7 0 1 3 8
29 ชุมชนวัดหนองจวง 2 1 2 5 6 7 1 4 14
30 เมืองปราจีนบุรี 2 1 1 4 3 2 2 5 7
31 วัดอรัญไพรศรี 2 0 1 3 3 0 1 0 4
32 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 2 0 0 2 3 0 0 2 3
33 บ้านแหลมไผ่ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 วัดบางเตย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านหนองชะอม 1 3 1 5 4 4 0 1 8
36 บ้านว่านบ้านด่าน 1 3 1 5 3 1 2 1 6
37 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1 2 1 4 5 2 0 1 7
38 วัดแสงสว่าง 1 1 2 4 4 1 1 2 6
39 บ้านโป่งไผ่ 1 1 1 3 7 3 0 0 10
40 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1 1 1 3 5 3 1 1 9
41 เทวรักษ์ 1 1 1 3 2 1 1 0 4
42 อนุบาลศรีมหาโพธิ 1 1 1 3 1 0 2 2 3
43 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 1 1 0 2 2 7 2 1 11
44 วัดมูลเหล็ก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 0 1 2 1 2 0 0 3
46 วัดหัวกรด 1 0 1 2 0 2 0 0 2
47 วัดทุ่งสบก 1 0 0 1 3 1 1 0 5
48 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
49 ไผ่แถวอนุสรณ์ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
50 บ้านวังขอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 วัดบางคาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 1 0 0 1 0 2 0 0 2
53 วัดสระข่อย 1 0 0 1 0 2 0 0 2
54 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 0 3 0 3 2 4 3 4 9
55 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 0 2 1 3 4 0 0 0 4
56 วัดขิงกระชาย 0 2 1 3 3 3 1 1 7
57 บ้านโคกสว่าง 0 2 1 3 2 1 1 4 4
58 วัดอินทาราม 0 2 0 2 2 4 2 1 8
59 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 0 2 0 2 2 2 0 0 4
60 วัดทุ่งตะลุมพุก 0 2 0 2 2 1 1 0 4
61 วัดลำดวน 0 1 2 3 5 2 1 3 8
62 วัดตะเคียนทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
63 วัดหนองโพรง 0 1 0 1 1 0 1 1 2
64 วัดสามัคคีภิรมย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดท้าวอู่ทอง 0 1 0 1 0 2 2 0 4
66 วัดสระมะเขือ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
67 หทัยชาติ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
68 มารีวิทยาศรีมโหสถ 0 1 0 1 0 0 1 0 1
69 วัดบุฝ้าย 0 1 0 1 0 0 1 0 1
70 วัดบ้านพระ 0 0 2 2 2 2 1 0 5
71 ชุมชนวัดบางแตน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
72 วัดใหม่โพธิ์เย็น 0 0 1 1 1 5 0 2 6
73 วัดหนองหูช้าง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
74 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ 0 0 1 1 0 1 2 2 3
75 บ้านโป่งกะพ้อ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
76 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 0 1 1 0 0 1 2 1
77 วัดบ้านโนน 0 0 0 0 2 2 1 4 5
78 วัดบางกระเบา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
79 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
80 วัดกระทุ่มแพ้ว 0 0 0 0 1 1 1 2 3
81 วัดไชยมงคล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
82 บ้านหนองงูเหลือม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
83 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 บ่อแร่-ธารเลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
85 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 1 0 1 3 2
86 วัดเนินผาสุก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
87 ดาราวัฒนานุศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองปรือน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 วัดศรีสุทธาวาส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 วัดหาดสะแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านบางขาม 0 0 0 0 0 1 2 1 3
92 วัดประดิษฐาราม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
93 บ้านห้วยเกษียร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
94 วัดสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
95 วัดสง่างาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 วัดอินทร์ไตรย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 วัดเกาะมะไฟ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
98 บ้านคลองแก้มช้ำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
99 วัดเนินไม้หอม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
100 วัดโคกเขื่อน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 วัดใหม่กวางทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านเขานันทา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
103 วัดคู้ลำพัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104 วัดลิรัญดอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 บ้านบางปลาร้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 บ้านคลองสอง(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 วัดโบสถ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 169 127 107 403 398 198 118 147 714