สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12 3 4 19 19 3 1 1 23
2 บ้านวังทะลุ 9 4 2 15 13 4 6 9 23
3 บ้านแหลมหิน 9 4 2 15 13 2 8 4 23
4 วัดไผ่งาม 9 1 1 11 11 1 0 1 12
5 บ้านประพาส 8 7 8 23 18 15 3 5 36
6 มารีวิทยาปราจีนบุรี 7 1 2 10 10 2 1 1 13
7 ฉัตรลิตราศึกษา 7 1 2 10 9 3 2 0 14
8 อนุบาลปราจีนบุรี 6 6 11 23 20 6 4 3 30
9 บ้านโป่งตะเคียน 5 7 4 16 16 4 3 6 23
10 บ้านปรือวายใหญ่ 5 3 3 11 6 12 5 7 23
11 อนุบาลศรีมโหสถ 5 2 1 8 9 6 0 1 15
12 วัดระเบาะไผ่ 4 6 8 18 17 6 5 5 28
13 อนุบาลประจันตคาม 4 6 4 14 11 8 8 5 27
14 บ้านหว้าเอน 4 4 1 9 7 3 2 0 12
15 บ้านดงกระทงยาม 4 2 1 7 12 1 0 3 13
16 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 3 3 2 8 9 5 3 8 17
17 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 3 1 2 6 3 3 2 5 8
18 บ้านหอย 3 0 2 5 5 3 2 2 10
19 บ้านเนินหอม 2 3 4 9 9 5 3 2 17
20 วัดหนองคุ้ม 2 2 1 5 6 3 1 0 10
21 บ้านท่าตูม 2 2 1 5 5 2 0 4 7
22 วัดประสาธน์รังสรรค์ 2 2 0 4 5 1 1 0 7
23 บ้านหนองหอย 2 2 0 4 4 1 0 0 5
24 ชุมชนวัดหนองจวง 2 1 2 5 6 7 1 4 14
25 บ้านดงบัง 2 1 2 5 6 0 1 3 7
26 เมืองปราจีนบุรี 2 1 1 4 3 2 2 5 7
27 วัดอรัญไพรศรี 2 0 1 3 3 0 1 0 4
28 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 2 0 0 2 3 0 0 2 3
29 วัดบางเตย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านหนองชะอม 1 3 1 5 4 4 0 1 8
31 หัวซาวิทยา 1 2 2 5 3 3 3 3 9
32 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1 2 1 4 5 2 0 1 7
33 วัดแสงสว่าง 1 1 2 4 4 1 1 2 6
34 บ้านโป่งไผ่ 1 1 1 3 7 3 0 0 10
35 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 1 1 1 3 5 3 1 1 9
36 เทวรักษ์ 1 1 1 3 2 1 1 0 4
37 อนุบาลศรีมหาโพธิ 1 1 1 3 1 0 2 2 3
38 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 1 1 0 2 2 7 2 1 11
39 วัดมูลเหล็ก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
40 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 0 1 2 1 2 0 0 3
41 วัดทุ่งสบก 1 0 0 1 3 1 1 0 5
42 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
43 บ้านวังขอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 วัดบางคาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 วัดสระข่อย 1 0 0 1 0 2 0 0 2
46 บ้านว่านบ้านด่าน 0 3 1 4 3 1 1 1 5
47 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 0 3 0 3 2 4 3 4 9
48 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 0 2 4 6 7 2 5 1 14
49 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 0 2 1 3 4 0 0 0 4
50 วัดขิงกระชาย 0 2 1 3 3 3 1 1 7
51 บ้านโคกพนมดี 0 2 1 3 3 1 1 1 5
52 บ้านโคกสว่าง 0 2 1 3 2 1 1 4 4
53 วัดอินทาราม 0 2 0 2 2 4 2 1 8
54 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 0 2 0 2 2 2 0 0 4
55 วัดทุ่งตะลุมพุก 0 2 0 2 2 1 1 0 4
56 วัดลำดวน 0 1 2 3 5 2 1 3 8
57 บ้านโคกกระเจียว 0 1 0 1 2 0 0 1 2
58 วัดตะเคียนทอง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
59 วัดหนองโพรง 0 1 0 1 1 0 1 1 2
60 วัดสามัคคีภิรมย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
61 วัดท้าวอู่ทอง 0 1 0 1 0 2 2 0 4
62 วัดสระมะเขือ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
63 หทัยชาติ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
64 มารีวิทยาศรีมโหสถ 0 1 0 1 0 0 1 0 1
65 วัดบุฝ้าย 0 1 0 1 0 0 1 0 1
66 วัดบ้านพระ 0 0 2 2 2 2 1 0 5
67 ชุมชนวัดบางแตน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
68 วัดใหม่โพธิ์เย็น 0 0 1 1 1 5 0 2 6
69 วัดหนองหูช้าง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
70 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ 0 0 1 1 0 1 2 2 3
71 บ้านโป่งกะพ้อ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
72 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 0 1 1 0 0 1 2 1
73 วัดบ้านโนน 0 0 0 0 2 2 1 4 5
74 วัดบางกระเบา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
75 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
76 วัดกระทุ่มแพ้ว 0 0 0 0 1 1 1 2 3
77 วัดไชยมงคล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
78 บ้านหนองงูเหลือม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
79 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
80 บ่อแร่-ธารเลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
81 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 1 0 1 3 2
82 วัดเนินผาสุก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
83 ดาราวัฒนานุศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองปรือน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 วัดศรีสุทธาวาส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 วัดหาดสะแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านบางขาม 0 0 0 0 0 1 2 1 3
88 วัดประดิษฐาราม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
89 ไผ่แถวอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
90 บ้านห้วยเกษียร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
91 วัดสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
92 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 วัดสง่างาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 วัดอินทร์ไตรย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 วัดเกาะมะไฟ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
96 บ้านคลองแก้มช้ำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
97 วัดเนินไม้หอม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
98 วัดโคกเขื่อน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 วัดใหม่กวางทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 บ้านเขานันทา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
101 วัดคู้ลำพัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
102 วัดลิรัญดอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
103 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104 บ้านบางปลาร้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 บ้านคลองสอง(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 วัดโบสถ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 145 121 102 368 367 192 116 147 675