สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปราจีนบุรี 20 6 4 3 30
2 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19 3 1 1 23
3 บ้านประพาส 18 15 3 5 36
4 วัดระเบาะไผ่ 17 6 5 5 28
5 บ้านโป่งตะเคียน 16 4 3 6 23
6 บ้านวังทะลุ 13 4 6 9 23
7 บ้านแหลมหิน 13 2 8 4 23
8 บ้านดงกระทงยาม 12 1 0 3 13
9 อนุบาลประจันตคาม 11 8 8 5 27
10 วัดไผ่งาม 11 1 0 1 12
11 มารีวิทยาปราจีนบุรี 10 2 1 1 13
12 อนุบาลศรีมโหสถ 9 6 0 1 15
13 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 9 5 3 8 17
14 บ้านเนินหอม 9 5 3 2 17
15 ฉัตรลิตราศึกษา 9 3 2 0 14
16 บ้านหว้าเอน 7 3 2 0 12
17 บ้านโป่งไผ่ 7 3 0 0 10
18 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 7 2 5 1 14
19 บ้านปรือวายใหญ่ 6 12 5 7 23
20 ชุมชนวัดหนองจวง 6 7 1 4 14
21 วัดหนองคุ้ม 6 3 1 0 10
22 บ้านดงบัง 6 0 1 3 7
23 บ้านหอย 5 3 2 2 10
24 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 5 3 1 1 9
25 วัดลำดวน 5 2 1 3 8
26 บ้านท่าตูม 5 2 0 4 7
27 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 5 2 0 1 7
28 วัดประสาธน์รังสรรค์ 5 1 1 0 7
29 บ้านหนองชะอม 4 4 0 1 8
30 วัดแสงสว่าง 4 1 1 2 6
31 บ้านหนองหอย 4 1 0 0 5
32 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 4 0 0 0 4
33 ชุมชนวัดบางแตน 4 0 0 0 4
34 หัวซาวิทยา 3 3 3 3 9
35 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 3 3 2 5 8
36 วัดขิงกระชาย 3 3 1 1 7
37 เมืองปราจีนบุรี 3 2 2 5 7
38 บ้านว่านบ้านด่าน 3 1 1 1 5
39 บ้านโคกพนมดี 3 1 1 1 5
40 วัดทุ่งสบก 3 1 1 0 5
41 วัดอรัญไพรศรี 3 0 1 0 4
42 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 3 0 0 2 3
43 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 3 0 0 0 3
44 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 2 7 2 1 11
45 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 2 4 3 4 9
46 วัดอินทาราม 2 4 2 1 8
47 วัดบ้านโนน 2 2 1 4 5
48 วัดบ้านพระ 2 2 1 0 5
49 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 2 2 0 0 4
50 บ้านโคกสว่าง 2 1 1 4 4
51 เทวรักษ์ 2 1 1 0 4
52 วัดทุ่งตะลุมพุก 2 1 1 0 4
53 บ้านโคกกระเจียว 2 0 0 1 2
54 วัดบางเตย 2 0 0 0 2
55 วัดมูลเหล็ก 2 0 0 0 2
56 วัดใหม่โพธิ์เย็น 1 5 0 2 6
57 วัดบางกระเบา 1 3 0 1 4
58 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 1 2 0 1 3
59 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 2 0 0 3
60 วัดกระทุ่มแพ้ว 1 1 1 2 3
61 วัดไชยมงคล 1 1 1 0 3
62 บ้านหนองงูเหลือม 1 1 0 1 2
63 วัดตะเคียนทอง 1 1 0 0 2
64 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 0 2
65 บ่อแร่-ธารเลา 1 1 0 0 2
66 อนุบาลศรีมหาโพธิ 1 0 2 2 3
67 วัดศรีมงคล 1 0 1 3 2
68 วัดหนองโพรง 1 0 1 1 2
69 วัดเนินผาสุก 1 0 1 0 2
70 วัดหนองหูช้าง 1 0 0 1 1
71 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
72 วัดบางคาง 1 0 0 0 1
73 วัดสามัคคีภิรมย์ 1 0 0 0 1
74 ดาราวัฒนานุศาสตร์ 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองปรือน้อย 1 0 0 0 1
76 วัดศรีสุทธาวาส 1 0 0 0 1
77 วัดหาดสะแก 1 0 0 0 1
78 วัดท้าวอู่ทอง 0 2 2 0 4
79 วัดสระข่อย 0 2 0 0 2
80 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ 0 1 2 2 3
81 บ้านบางขาม 0 1 2 1 3
82 วัดประดิษฐาราม 0 1 2 0 3
83 ไผ่แถวอนุสรณ์ 0 1 1 0 2
84 บ้านโป่งกะพ้อ 0 1 0 1 1
85 บ้านห้วยเกษียร 0 1 0 1 1
86 วัดสัมพันธ์ 0 1 0 1 1
87 วัดสระมะเขือ 0 1 0 0 1
88 หทัยชาติ 0 1 0 0 1
89 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 0 1 0 0 1
90 วัดสง่างาม 0 1 0 0 1
91 วัดอินทร์ไตรย์ 0 1 0 0 1
92 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 0 1 2 1
93 วัดเกาะมะไฟ 0 0 1 1 1
94 บ้านคลองแก้มช้ำ 0 0 1 1 1
95 วัดเนินไม้หอม 0 0 1 1 1
96 มารีวิทยาศรีมโหสถ 0 0 1 0 1
97 วัดบุฝ้าย 0 0 1 0 1
98 วัดโคกเขื่อน 0 0 1 0 1
99 วัดใหม่กวางทอง 0 0 1 0 1
100 บ้านเขานันทา 0 0 0 3 0
101 วัดคู้ลำพัน 0 0 0 1 0
102 วัดลิรัญดอน 0 0 0 1 0
103 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 1 0
104 บ้านบางปลาร้า 0 0 0 0 0
105 บ้านคลองสอง(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0
106 วัดโบสถ์วิทยา 0 0 0 0 0
รวม 367 192 116 147 822