หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 13 24 13
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 19 48 31
3 007 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 5 15 7
4 008 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 4 9 6
5 009 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 12 31 18
6 010 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 19 42 30
7 019 โรงเรียนนิคมพัฒนา 0 0 0
8 020 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา 2 4 3
9 023 โรงเรียนบ้านคลองบางไซ 0 0 0
10 024 โรงเรียนบ้านคลองสอง(ราษฎร์บำรุง) 1 1 1
11 022 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 2 3 2
12 028 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 26 49 37
13 029 โรงเรียนบ้านดงบัง 11 18 15
14 030 โรงเรียนบ้านด่าน 0 0 0
15 031 โรงเรียนบ้านท่าตูม 13 23 19
16 033 โรงเรียนบ้านบางขาม 6 16 13
17 034 โรงเรียนบ้านบางปลาร้า 3 6 4
18 035 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 0 0 0
19 037 โรงเรียนบ้านประพาส 44 87 57
20 036 โรงเรียนบ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) 0 0 0
21 038 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 34 68 47
22 039 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 5 7 5
23 043 โรงเรียนบ้านมาบเหียง 0 0 0
24 044 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 0 0 0
25 045 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 8 3
26 046 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 37 73 54
27 047 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 9 16 13
28 048 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 7 4
29 049 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 4 6 5
30 050 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 9 13 9
31 052 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 1 1 1
32 053 โรงเรียนบ้านหนองหอย 5 11 7
33 051 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
34 055 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 12 35 12
35 056 โรงเรียนบ้านหอย 12 27 18
36 054 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 2 3 2
37 021 โรงเรียนบ้านเขานันทา 4 11 4
38 032 โรงเรียนบ้านเนินหอม 20 42 23
39 058 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 28 57 39
40 057 โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 2 4 2
41 025 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 7 15 10
42 026 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 11 21 16
43 027 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 10 19 12
44 040 โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 2 2 2
45 041 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 30 52 43
46 042 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 11 24 20
47 059 โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 0 0 0
48 067 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 5 7 6
49 066 โรงเรียนวัดกระแจะ (ธวัชชัยนุสรณ์) 0 0 0
50 070 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 8 9 8
51 071 โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 0 0 0
52 072 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 1 1 1
53 076 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 10 21 10
54 075 โรงเรียนวัดดงไชยมัน 0 0 0
55 078 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 3 6 4
56 077 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 2 2 2
57 080 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 5 12 6
58 081 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 5 12 5
59 079 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 4 9 4
60 083 โรงเรียนวัดนพคุณทอง 0 0 0
61 084 โรงเรียนวัดนิโครธาวาส 0 0 0
62 089 โรงเรียนวัดบางกระเบา 5 9 8
63 090 โรงเรียนวัดบางคาง 1 3 2
64 091 โรงเรียนวัดบางเตย 2 12 3
65 094 โรงเรียนวัดบุฝ้าย 1 3 1
66 095 โรงเรียนวัดบุพพาราม 0 0 0
67 096 โรงเรียนวัดบุยายใบ 0 0 0
68 093 โรงเรียนวัดบ้านพระ 5 13 9
69 092 โรงเรียนวัดบ้านโนน 10 15 10
70 098 โรงเรียนวัดประชาวาส 0 0 0
71 099 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 3 3 3
72 100 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 6 8 7
73 101 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 7 12 7
74 103 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 17 34 21
75 104 โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 0 0 0
76 106 โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส 0 0 0
77 107 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 4 23 7
78 108 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 39 69 52
79 109 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 4 8 5
80 110 โรงเรียนวัดลำดวน 12 22 12
81 111 โรงเรียนวัดลิรัญดอน 1 1 1
82 113 โรงเรียนวัดศรีมงคล 5 7 5
83 114 โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 1 6 1
84 115 โรงเรียนวัดสง่างาม 1 1 1
85 116 โรงเรียนวัดสระข่อย 3 17 10
86 117 โรงเรียนวัดสระมะเขือ 1 3 2
87 118 โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 2 9 5
88 119 โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ 1 15 2
89 123 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 12 22 13
90 125 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 2 4 4
91 121 โรงเรียนวัดหนองเกตุ 0 0 0
92 122 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 0 0 0
93 124 โรงเรียนวัดหนองโพรง 3 5 3
94 126 โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 0 0 0
95 127 โรงเรียนวัดหัวกรด 2 4 3
96 128 โรงเรียนวัดหัวไผ่ 0 0 0
97 129 โรงเรียนวัดหาดสะแก 1 1 1
98 133 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 4 20 5
99 134 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 1 1 1
100 135 โรงเรียนวัดอินทาราม 10 16 11
101 068 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 3 5 3
102 069 โรงเรียนวัดเกาะลอย 0 0 0
103 082 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 0 0 0
104 085 โรงเรียนวัดเนินผาสุก 2 4 3
105 087 โรงเรียนวัดเนินสูง (ประจันตคาม) 0 0 0
106 088 โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 5 9 5
107 086 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 2 3 2
108 112 โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) 0 0 0
109 120 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 8 15 13
110 073 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 2 9 2
111 097 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 1 2 2
112 105 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 1 1
113 130 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 1 1 1
114 131 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 3 9 6
115 132 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 8 16 13
116 074 โรงเรียนวัดไชยมงคล 4 22 8
117 102 โรงเรียนวัดไผ่งาม 13 30 22
118 138 โรงเรียนหัวซาวิทยา 16 24 20
119 139 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 37 69 43
120 140 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 37 84 53
121 142 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 30 54 39
122 143 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 6 12 7
123 144 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 18 58 32
124 141 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 18 35 22
125 065 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 15 33 15
126 061 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 3 8 6
127 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 4 12 5
128 002 โรงเรียนกิตติวัฒนา 0 0 0
129 003 โรงเรียนจงหมิน 0 0 0
130 004 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 14 23 15
131 011 โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ 1 3 2
132 060 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 3 10 5
133 062 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 80 39
134 063 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 15 29 19
135 064 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 4 23 4
136 136 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ 0 0 0
137 137 โรงเรียนหทัยชาติ 1 3 1
138 012 โรงเรียนเทวรักษ์ 4 10 5
139 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0
140 014 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 0 0 0
141 015 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 0 0 0
142 016 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 0 0 0
143 017 โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) 0 0 0
144 018 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) 0 0 0
รวม 953 2039 1281
3320

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]