หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 37 21 61.76% 6 17.65% 4 11.76% 3 8.82% 34
2 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 39 19 51.35% 8 21.62% 5 13.51% 5 13.51% 37
3 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 19 79.17% 3 12.5% 1 4.17% 1 4.17% 24
4 โรงเรียนบ้านประพาส 44 18 43.9% 15 36.59% 3 7.32% 5 12.2% 41
5 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 30 16 55.17% 4 13.79% 3 10.34% 6 20.69% 29
6 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 30 14 46.67% 5 16.67% 3 10% 8 26.67% 30
7 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 37 14 42.42% 4 12.12% 6 18.18% 9 27.27% 33
8 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 28 13 48.15% 2 7.41% 8 29.63% 4 14.81% 27
9 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 26 12 75% 1 6.25% 0 0% 3 18.75% 16
10 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 37 11 34.38% 8 25% 8 25% 5 15.63% 32
11 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 18 11 61.11% 6 33.33% 0 0% 1 5.56% 18
12 โรงเรียนวัดไผ่งาม 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
14 โรงเรียนบ้านเนินหอม 20 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
15 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
16 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 19 9 52.94% 2 11.76% 5 29.41% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 34 7 22.58% 12 38.71% 5 16.13% 7 22.58% 31
18 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
19 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
21 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
22 โรงเรียนบ้านดงบัง 11 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 3 27.27% 11
23 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 19 6 33.33% 7 38.89% 1 5.56% 4 22.22% 18
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 18 6 37.5% 3 18.75% 2 12.5% 5 31.25% 16
25 โรงเรียนหัวซาวิทยา 16 5 33.33% 3 20% 4 26.67% 3 20% 15
26 โรงเรียนบ้านหอย 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
27 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 12 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
28 โรงเรียนวัดลำดวน 12 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
29 โรงเรียนบ้านท่าตูม 13 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 4 36.36% 11
30 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 10 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
31 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
33 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
34 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
35 โรงเรียนบ้านหนองหอย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
37 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
38 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
39 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 15 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 5 41.67% 12
40 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 9 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
41 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
42 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
43 โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
44 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 13 2 16.67% 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 17 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 13
47 โรงเรียนวัดอินทาราม 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนวัดบ้านโนน 10 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
49 โรงเรียนวัดบ้านพระ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
50 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 10 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
52 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนเทวรักษ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนวัดบางเตย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 8 1 12.5% 5 62.5% 0 0% 2 25% 8
58 โรงเรียนวัดบางกระเบา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
59 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
60 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
62 โรงเรียนวัดไชยมงคล 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
63 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 6 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
69 โรงเรียนวัดศรีมงคล 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
70 โรงเรียนวัดหนองโพรง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนวัดเนินผาสุก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนวัดบางคาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนวัดหาดสะแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดสระข่อย 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดหัวกรด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
85 โรงเรียนบ้านบางขาม 6 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
86 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
90 โรงเรียนวัดสง่างาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนวัดสระมะเขือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนหทัยชาติ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
95 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
96 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
97 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
98 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดบุฝ้าย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านเขานันทา 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
103 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
104 โรงเรียนวัดลิรัญดอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
105 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
106 โรงเรียนบ้านบางปลาร้า 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
107 โรงเรียนบ้านคลองสอง(ราษฎร์บำรุง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
108 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]