สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินกรวด 11 0 0 11 12 4 2 1 18
2 บ้านหนองตะเภา 9 5 2 16 14 6 1 4 21
3 เทศบาลบ้านหัวหิน 7 5 2 14 13 6 6 5 25
4 วัดนาห้วย 7 2 2 11 14 3 6 1 23
5 บ้านศาลาลัย 7 2 2 11 9 6 2 3 17
6 บ้านห้วยไคร้ 7 1 3 11 8 10 4 7 22
7 บ้านหนองขาม 6 1 3 10 6 5 3 7 14
8 บ้านปากน้ำปราณ 5 6 7 18 20 8 6 4 34
9 อานันท์ 5 5 2 12 11 6 4 4 21
10 บ้านทับใต้ 5 3 1 9 11 5 4 2 20
11 บ้านหนองยิงหมี 5 2 3 10 14 7 5 5 26
12 บ้านหนองหอย 5 1 6 12 13 6 1 0 20
13 บ้านหนองตาเย็น 5 1 0 6 7 5 1 1 13
14 รักษ์วิทยา 4 4 2 10 12 14 8 1 34
15 บ้านป่าถล่ม 4 2 0 6 7 3 0 1 10
16 ก็พัฒนศึกษา 4 0 2 6 7 1 7 5 15
17 วัดดอนยายหนู 3 3 2 8 5 7 6 10 18
18 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 3 2 5 10 8 9 5 0 22
19 บ้านหนองจิก 3 2 2 7 9 7 4 1 20
20 บ้านพุน้อย 3 2 2 7 7 3 2 2 12
21 บ้านหนองคาง 3 2 1 6 7 3 0 2 10
22 บ้านหนองเตาปูน 3 1 1 5 5 6 3 4 14
23 บ้านหนองตาแต้ม 3 1 0 4 5 1 5 0 11
24 เชวงศักดิ์ศึกษา 3 0 0 3 4 3 2 4 9
25 บ้านห้วยมงคล 2 9 4 15 21 10 9 5 40
26 โรตารี่กรุงเทพ 2 4 2 8 9 8 1 2 18
27 บ้านเนินพยอม 2 4 2 8 6 8 1 0 15
28 วังไกลกังวล 2 2 1 5 5 6 0 2 11
29 บ้านปรือน้อย 2 1 0 3 3 6 0 5 9
30 บ้านทุ่งยาว 2 0 3 5 7 4 3 1 14
31 บ้านเขาแดง 2 0 0 2 4 2 3 3 9
32 บ้านหนองพรานพุก 1 4 3 8 6 14 4 5 24
33 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1 4 3 8 5 8 1 1 14
34 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1 4 1 6 9 1 2 1 12
35 สมถวิล หัวหิน 1 2 3 6 7 8 3 5 18
36 วไลย 1 2 2 5 3 8 5 6 16
37 ชินนุกูลวิทยา 1 2 1 4 9 7 5 8 21
38 บ้านหาดขาม 1 2 0 3 3 8 6 4 17
39 บ้านสามร้อยยอด 1 1 1 3 4 2 3 0 9
40 บ้านลาดวิถี 1 1 1 3 3 6 2 3 11
41 บ้านหนองซอ 1 1 1 3 3 1 1 0 5
42 บ้านหนองไผ่ 1 1 0 2 5 3 3 1 11
43 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 2 2 4 3 3 9
44 บ้านวังโบสถ์ 1 1 0 2 2 4 3 2 9
45 บ้านห้วยไทรงาม 1 1 0 2 2 4 2 4 8
46 วิเศษศึกษา 1 1 0 2 2 2 4 0 8
47 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 1 1 0 2 2 1 4 3 7
48 บ้านหนองพลับ 1 0 2 3 8 6 1 5 15
49 กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
50 บ้านหนองน้ำกลัด 1 0 0 1 3 4 1 4 8
51 บ้านบน 1 0 0 1 3 4 0 2 7
52 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 1 0 0 1 3 1 1 2 5
53 นเรศวรห้วยผึ้ง 1 0 0 1 2 2 1 1 5
54 บ้านหนองเกด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 หัวหินวิทยาลัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 เทศบาลบ้านเขาเต่า 1 0 0 1 1 0 0 2 1
57 บ้านเกาะไผ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 อนุบาลสามร้อยยอด 0 4 2 6 9 7 2 1 18
59 บ้านหนองไทร 0 3 0 3 4 1 0 0 5
60 บ้านดอนกลาง 0 2 3 5 5 5 5 0 15
61 บ้านรวมไทย 0 2 0 2 1 7 10 7 18
62 เทศบาลวัดหนองแก 0 1 2 3 3 3 4 4 10
63 บ้านหนองข้าวเหนียว 0 1 2 3 3 2 2 0 7
64 แย้มสอาดหัวหิน 0 1 1 2 4 4 3 6 11
65 ดรุณศึกษา 0 1 1 2 3 9 1 0 13
66 บ้านสำโหรง 0 1 1 2 3 3 7 0 13
67 บ้านดอนมะขาม 0 1 1 2 2 10 6 2 18
68 บ้านวังวน 0 1 0 1 3 4 1 0 8
69 เทศบาลบ้านสมอโพรง 0 1 0 1 3 3 1 4 7
70 บ้านห้วยพลับ 0 1 0 1 2 3 2 2 7
71 บ้านไร่บน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านหนองคร้า 0 1 0 1 1 1 3 3 5
73 มัธยมสาธุการวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 เศรษฐวิทย์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
75 บ้านเขาโป่ง 0 1 0 1 0 4 1 1 5
76 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 3 3 2 3 8
77 บ้านใหม่ 0 0 1 1 2 1 4 6 7
78 บ้านสิบสองหุ้น 0 0 1 1 2 1 3 0 6
79 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 0 0 1 1 2 1 2 1 5
80 บ้านหนองเหียง 0 0 1 1 1 3 4 6 8
81 บ้านหนองบัว(อบท) 0 0 1 1 1 0 1 0 2
82 วัดเกษตรกันทราราม 0 0 1 1 0 1 1 2 2
83 บ้านยางชุม 0 0 0 0 3 8 8 3 19
84 บ้านหนองกา 0 0 0 0 3 4 3 2 10
85 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 0 0 0 0 3 3 4 5 10
86 ชลประทานปราณบุรี 0 0 0 0 3 0 8 0 11
87 อนุบาลหัวหิน 0 0 0 0 2 8 8 8 18
88 วันทามารีอา 0 0 0 0 2 5 2 0 9
89 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0 2 3 5 5 10
90 บ้านพุใหญ่ 0 0 0 0 2 3 3 2 8
91 บ้านวังก์พง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 ละเมาะ 0 0 0 0 1 4 5 8 10
93 บ้านหนองเป่าปี่ 0 0 0 0 1 3 2 4 6
94 บ้านดอนบ่อกุ่ม 0 0 0 0 1 2 7 5 10
95 บ้านเกาะนาน้อย 0 0 0 0 1 1 2 5 4
96 บ้านคอกช้างพัฒนา 0 0 0 0 1 1 2 1 4
97 วิเศษวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 บ้านนาวัลเปรียง 0 0 0 0 1 0 1 3 2
99 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
100 บ้านหนองหมู 0 0 0 0 0 5 2 1 7
101 บ้านโป่งกะสัง 0 0 0 0 0 4 6 3 10
102 บ้านสามกระทาย 0 0 0 0 0 4 3 0 7
103 บ้านวังข่อย 0 0 0 0 0 2 6 2 8
104 บ้านหัวตาลแถว 0 0 0 0 0 2 3 1 5
105 บ้านบางปู 0 0 0 0 0 2 1 2 3
106 อนุบาลดรุณศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
107 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 0 0 0 0 0 1 2 4 3
108 บ้านวังยาว 0 0 0 0 0 1 2 2 3
109 สายวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 2 2
110 อนุบาลปรารถนา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
111 สามแยกป่าถล่ม 0 0 0 0 0 0 1 4 1
112 วัดกุยบุรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านหนองกระทิง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 บ้านปากเหมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 160 127 101 388 466 426 316 276 1,208