หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 14 22 20
2 009 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 13 28 21
3 021 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 6 10 8
4 026 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 8 9 8
5 027 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 17 24 22
6 028 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 15 25 22
7 029 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 25 40 34
8 030 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 22 29 25
9 031 โรงเรียนบ้านทับใต้ 23 53 39
10 032 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 15 46 22
11 033 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 8 14 11
12 037 โรงเรียนบ้านบน 9 20 13
13 038 โรงเรียนบ้านบางปู 6 9 9
14 039 โรงเรียนบ้านปรือน้อย 14 27 15
15 040 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 42 110 68
16 041 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 3 2
17 042 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 11 13 12
18 044 โรงเรียนบ้านพุน้อย 16 29 20
19 045 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 10 23 14
20 046 โรงเรียนบ้านยางชุม 25 44 35
21 047 โรงเรียนบ้านรวมไทย 27 34 31
22 050 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 14 25 19
23 051 โรงเรียนบ้านวังก์พง 8 7 6
24 052 โรงเรียนบ้านวังข่อย 11 18 14
25 054 โรงเรียนบ้านวังยาว 6 9 9
26 055 โรงเรียนบ้านวังวน 8 13 10
27 053 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 13 24 18
28 056 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 20 24 19
29 057 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 8 14 12
30 058 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 9 11 11
31 059 โรงเรียนบ้านสำโหรง 15 22 21
32 060 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 6 6 5
33 061 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 8 9 12
34 062 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 13 30 16
35 063 โรงเรียนบ้านหนองกา 14 17 10
36 065 โรงเรียนบ้านหนองขาม 21 46 29
37 066 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 7 16 13
38 067 โรงเรียนบ้านหนองคร้า 8 16 15
39 068 โรงเรียนบ้านหนองคาง 14 35 25
40 069 โรงเรียนบ้านหนองจิก 25 53 42
41 070 โรงเรียนบ้านหนองซอ 7 15 11
42 071 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 25 54 37
43 074 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 14 33 22
44 075 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 0 0 0
45 078 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 12 19 16
46 079 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 21 14
47 082 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 29 55 43
48 083 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 20 30 24
49 084 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 38 81 61
50 085 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7 18 9
51 086 โรงเรียนบ้านหนองหมู 11 17 13
52 087 โรงเรียนบ้านหนองหอย 22 34 29
53 064 โรงเรียนบ้านหนองเกด 3 6 5
54 076 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 28 62 40
55 080 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 10 20 17
56 088 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 14 24 18
57 077 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 9 9
58 081 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 12 19 17
59 093 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 7 14 9
60 094 โรงเรียนบ้านหาดขาม 21 38 29
61 091 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 10 23 15
62 092 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 49 81 62
63 089 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 32 92 56
64 090 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 14 22 19
65 022 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 11 17 13
66 023 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2 6 4
67 024 โรงเรียนบ้านเขาแดง 12 27 16
68 025 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 7 8 7
69 034 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 21 48 28
70 036 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 18 35 24
71 035 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 7 12 10
72 043 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 14 28 24
73 095 โรงเรียนบ้านใหม่ 13 22 18
74 049 โรงเรียนบ้านไร่บน 5 8 6
75 048 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 8 10 10
76 103 โรงเรียนละเมาะ 19 27 24
77 107 โรงเรียนวัดกุยบุรี 2 2 2
78 109 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 28 47 37
79 110 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 20 38 24
80 111 โรงเรียนวัดนาห้วย 28 58 44
81 108 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 7 10 10
82 105 โรงเรียนวไลย 23 55 24
83 117 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 5 8 5
84 120 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 25 44 32
85 123 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 7 12 9
86 125 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 24 47 36
87 126 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 27 37 34
88 127 โรงเรียนอานันท์ 32 54 42
89 102 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 23 34 28
90 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 2 3 0
91 003 โรงเรียนกำเนิดวิทยา 0 0 0
92 001 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 20 34 28
93 006 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 34 50 42
94 008 โรงเรียนดรุณศึกษา 18 33 16
95 096 โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 0 0 0
96 097 โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) 0 0 0
97 098 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 0 0 0
98 099 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 2 0 0
99 101 โรงเรียนรักษ์วิทยา 37 85 56
100 104 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา 0 0 0
101 106 โรงเรียนวังไกลกังวล 15 26 18
102 112 โรงเรียนวันทามารีอา 11 17 12
103 113 โรงเรียนวิเศษวิทยา 2 0 0
104 114 โรงเรียนวิเศษศึกษา 9 13 12
105 129 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 23 46 36
106 116 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 15 26 21
107 118 โรงเรียนสายวิทยา 4 5 5
108 119 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 2 5 4
109 121 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา 2 0 0
110 124 โรงเรียนอนุบาลปรารถนา 2 0 0
111 128 โรงเรียนอุดมศึกษา 0 0 0
112 004 โรงเรียนเกี้ยวกวง 0 0 0
113 007 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 14 20 18
114 132 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ 2 0 0
115 100 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 32 48 33
116 073 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง 0 0 0
117 072 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 12 13 12
118 131 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อบท) 2 0 0
119 122 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี 0 0 0
120 010 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 14 28 23
121 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 0 0 0
122 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 0 0 0
123 017 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง 11 21 14
124 018 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 42 113 59
125 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 0 0 0
126 013 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 7 23 13
127 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 4 7 4
128 016 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ 0 0 0
129 019 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 0 0 0
130 020 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 14 24 16
รวม 1699 3128 2285
5413

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยเอก ชัยวุฒิ เต็มยอด 081 328 9799
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]