หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 42 22 53.66% 8 19.51% 7 17.07% 4 9.76% 41
2 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 49 21 46.67% 10 22.22% 9 20% 5 11.11% 45
3 โรงเรียนวัดนาห้วย 28 15 57.69% 3 11.54% 6 23.08% 2 7.69% 26
4 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 38 14 45.16% 7 22.58% 5 16.13% 5 16.13% 31
5 โรงเรียนอานันท์ 32 14 48.28% 7 24.14% 4 13.79% 4 13.79% 29
6 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 25 14 56% 6 24% 1 4% 4 16% 25
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 42 13 43.33% 6 20% 6 20% 5 16.67% 30
8 โรงเรียนบ้านหนองหอย 22 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 20
9 โรงเรียนรักษ์วิทยา 37 12 34.29% 14 40% 8 22.86% 1 2.86% 35
10 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 24 12 54.55% 7 31.82% 2 9.09% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 21 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนบ้านทับใต้ 23 11 50% 5 22.73% 4 18.18% 2 9.09% 22
13 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 23 9 45% 8 40% 1 5% 2 10% 20
14 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 34 9 31.03% 7 24.14% 5 17.24% 8 27.59% 29
15 โรงเรียนบ้านหนองจิก 25 9 42.86% 7 33.33% 4 19.05% 1 4.76% 21
16 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 20 9 45% 6 30% 2 10% 3 15% 20
17 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 14 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
18 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 32 8 27.59% 10 34.48% 4 13.79% 7 24.14% 29
19 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 22 8 36.36% 9 40.91% 5 22.73% 0 0% 22
20 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 20 8 40% 6 30% 1 5% 5 25% 20
21 โรงเรียนบ้านพุน้อย 16 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
22 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 23 7 30.43% 8 34.78% 3 13.04% 5 21.74% 23
23 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 15 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบ้านหนองคาง 14 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
26 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
27 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 20 7 35% 1 5% 7 35% 5 25% 20
28 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 29 6 20.69% 14 48.28% 4 13.79% 5 17.24% 29
29 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 25 6 33.33% 9 50% 2 11.11% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 18 6 37.5% 9 56.25% 1 6.25% 0 0% 16
31 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 17 6 37.5% 5 31.25% 5 31.25% 0 0% 16
32 โรงเรียนบ้านหนองขาม 21 6 28.57% 5 23.81% 3 14.29% 7 33.33% 21
33 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 28 5 17.86% 7 25% 6 21.43% 10 35.71% 28
34 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 28 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 4 22.22% 18
35 โรงเรียนวังไกลกังวล 15 5 38.46% 6 46.15% 0 0% 2 15.38% 13
36 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 12 5 45.45% 1 9.09% 5 45.45% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 32 4 23.53% 4 23.53% 3 17.65% 6 35.29% 17
40 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 14 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
41 โรงเรียนบ้านเขาแดง 12 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
42 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 25 3 13.64% 11 50% 6 27.27% 2 9.09% 22
44 โรงเรียนดรุณศึกษา 18 3 23.08% 9 69.23% 1 7.69% 0 0% 13
45 โรงเรียนบ้านยางชุม 25 3 13.64% 8 36.36% 8 36.36% 3 13.64% 22
46 โรงเรียนบ้านหาดขาม 21 3 14.29% 8 38.1% 6 28.57% 4 19.05% 21
47 โรงเรียนวไลย 23 3 13.64% 8 36.36% 5 22.73% 6 27.27% 22
48 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 14 3 21.43% 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 14
49 โรงเรียนบ้านปรือน้อย 14 3 21.43% 6 42.86% 0 0% 5 35.71% 14
50 โรงเรียนบ้านหนองกา 14 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
51 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 12 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
52 โรงเรียนบ้านวังวน 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านบน 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
54 โรงเรียนบ้านสำโหรง 15 3 23.08% 3 23.08% 7 53.85% 0 0% 13
55 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 15 3 20% 3 20% 4 26.67% 5 33.33% 15
56 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 14 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 14
57 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
58 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง 11 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 11
59 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
60 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนบ้านหนองซอ 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 14 3 27.27% 0 0% 8 72.73% 0 0% 11
63 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 27 2 7.69% 8 30.77% 8 30.77% 8 30.77% 26
64 โรงเรียนวันทามารีอา 11 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 13 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 3 25% 12
66 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 13 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 14 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 12
68 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 20 2 13.33% 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 15
69 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
70 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 10 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
71 โรงเรียนวิเศษศึกษา 9 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
72 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านไร่บน 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านใหม่ 13 2 15.38% 1 7.69% 4 30.77% 6 46.15% 13
75 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 13 2 20% 1 10% 4 40% 3 30% 10
76 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 8 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 8 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 7
79 โรงเรียนบ้านวังก์พง 8 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านรวมไทย 27 1 4% 7 28% 10 40% 7 28% 25
83 โรงเรียนละเมาะ 19 1 5.56% 4 22.22% 5 27.78% 8 44.44% 18
84 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 14 1 7.14% 3 21.43% 4 28.57% 6 42.86% 14
85 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 10 1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10
86 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 15 1 6.67% 2 13.33% 7 46.67% 5 33.33% 15
87 โรงเรียนบ้านหนองคร้า 8 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 8
88 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 11 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 9
89 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 8 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านหนองเกด 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนวิเศษวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
95 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อบท) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
98 โรงเรียนบ้านหนองหมู 11 0 0% 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 14 0 0% 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 13
100 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 8 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 7 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนบ้านวังข่อย 11 0 0% 2 20% 6 60% 2 20% 10
103 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 7 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนบ้านบางปู 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
105 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 7 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 7
107 โรงเรียนบ้านวังยาว 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
108 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 7 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
109 โรงเรียนสายวิทยา 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
110 โรงเรียนอนุบาลปรารถนา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
111 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 5 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5
112 โรงเรียนวัดกุยบุรี 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 8 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
114 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
115 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ว่าที่ร้อยเอก ชัยวุฒิ เต็มยอด 081 328 9799
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]