สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บางสะพาน 30 6 5 1 41
2 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 26 10 3 4 39
3 บ้านในล็อค 25 2 1 0 28
4 บ้านหนองห้วยฝาด 23 5 4 0 32
5 บ้านทองมงคล 22 4 1 2 27
6 บ้านบางสะพานน้อย 21 9 4 5 34
7 อนุบาลบางสะพาน 20 11 5 2 36
8 บ้านทุ่งกะโตน 19 2 1 1 22
9 บ้านไชยราช 17 4 7 4 28
10 บ้านวังน้ำเขียว 16 6 2 4 24
11 บ้านมรสวบ 15 5 4 3 24
12 ธนาคารออมสิน 13 4 2 1 19
13 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 13 3 2 2 18
14 บ้านบางเจริญ 13 2 3 0 18
15 สมาคมเลขานุการสตรี 1 12 9 6 6 27
16 อรุณวิทยา 12 8 2 0 22
17 กิตติคุณ 11 10 1 0 22
18 วัดธงชัยธรรมจักร 10 8 2 2 20
19 บ้านห้วยน้ำพุ 9 5 8 4 22
20 บ้านไร่บนสามัคคี 9 5 1 1 15
21 วัดดอนยาง 9 2 7 2 18
22 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 9 2 3 2 14
23 บ้านคลองวาฬ 8 4 1 2 13
24 บ้านช้างเผือก 8 4 0 1 12
25 บ้านคั่นกระได 8 3 4 3 15
26 บ้านคลองลอย 8 1 0 1 9
27 บ้านมะเดื่อทอง 7 9 11 6 27
28 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 6 8 5 2 19
29 บ้านสวนหลวง 6 4 4 6 14
30 บ้านยางเขา 6 1 0 0 7
31 มูลนิธิศึกษา 5 4 5 3 14
32 บ้านดอนสง่า 5 3 4 2 12
33 บ้านหนองมะค่า 5 3 2 3 10
34 บ้านหนองระแวง 5 1 3 2 9
35 บ้านหินกอง 5 1 1 0 7
36 วัดดอนตะเคียน 5 1 1 0 7
37 วัดหนองหอย 4 7 10 1 21
38 บ้านหนองเสือ 4 7 3 3 14
39 สหมิตรวิทยาคม 4 5 4 1 13
40 บ้านหนองหญ้าปล้อง 4 5 1 1 10
41 บ้านทองอินทร์ 4 2 2 1 8
42 บ้านย่านซื่อ 4 2 1 0 7
43 วัดเขาราษฎร์บำรุง 4 1 0 0 5
44 บ้านบางเบิด 3 6 7 0 16
45 สมาคมเลขานุการสตรี 2 3 6 4 3 13
46 บ้านอ่างทอง 3 6 3 5 12
47 ด่านสิงขร 3 6 0 1 9
48 บ้านทุ่งตาแก้ว 3 5 4 5 12
49 เนินแก้ววิทยาคาร 3 5 0 0 8
50 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 3 4 2 3 9
51 สามัคคีร่วมจิต 3 4 1 0 8
52 พัฒนาประชานุเคราะห์ 3 3 4 0 10
53 บ้านหนองจันทร์ 3 2 1 1 6
54 บ้านคอกช้าง 3 0 4 1 7
55 บ้านหนองหิน 3 0 1 0 4
56 บ้านดอนใจดี 2 5 4 1 11
57 บ้านทุ่งสีเสียด 2 4 7 2 13
58 อนุบาลทับสะแก 2 3 4 1 9
59 วัดกำมะเสน 2 3 3 1 8
60 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 2 3 2 2 7
61 อุดมราชภักดี 2 3 2 0 7
62 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 2 3 2 0 7
63 บ้านหนองปุหลก 2 3 1 1 6
64 อนุบาลบางสะพานน้อย 2 3 0 3 5
65 บ้านท่าฝาง 2 2 2 1 6
66 บ้านธรรมรัตน์ 2 2 0 0 4
67 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 2 1 3 2 6
68 บ้านห้วยทรายขาว 2 1 0 1 3
69 บ้านหนองฆ้อง 2 1 0 0 3
70 บ้านชะม่วง 2 1 0 0 3
71 มัธยมนพคุณ 2 1 0 0 3
72 บ้านดงไม้งาม 2 0 1 1 3
73 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 1 4 2 1 7
74 บ้านพุตะแบก 1 2 4 3 7
75 บ้านเนินดินแดง 1 2 0 1 3
76 บ้านทุ่งเชือก 1 2 0 0 3
77 ประชาราษฎร์บำรุง 1 1 1 1 3
78 บ้านสีดางาม 1 1 1 0 3
79 เศรษฐพานิชวิทยา 1 1 0 0 2
80 บ้านวังยาง 1 1 0 0 2
81 บ้านห้วยสัก 1 1 0 0 2
82 บ้านยุบพริก 1 0 3 2 4
83 บ้านดอนสำราญ 1 0 3 1 4
84 อ่างทองพัฒนา 1 0 2 2 3
85 ไตรกิตทัตตานนท์ 1 0 2 2 3
86 บ้านทุ่งยาว 1 0 1 1 2
87 บ้านเหมืองแร่ 1 0 1 1 2
88 อนุบาลดรุณวัฒนา 1 0 1 0 2
89 บ้านหินเทิน 1 0 1 0 2
90 วัดนาผักขวง 1 0 0 1 1
91 วัดนาหูกวาง 1 0 0 0 1
92 บ้านทางหวาย 1 0 0 0 1
93 วัดนาล้อม 1 0 0 0 1
94 บ้านห้วยแก้ว 1 0 0 0 1
95 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 0 2 2 1 4
96 บ้านท่าขาม 0 2 2 0 4
97 บ้านเขามัน 0 1 3 0 4
98 บ้านดอนสูง 0 1 2 1 3
99 บ้านคลองชายธง 0 1 2 0 3
100 บ้านทรายทอง 0 1 1 0 2
101 ประชารังสรรค์ 0 1 1 0 2
102 บ้านห้วยใหญ่ 0 1 0 0 1
103 บ้านทุ่งเคล็ด 0 1 0 0 1
104 บ้านราษฎร์ประสงค์ 0 1 0 0 1
105 บ้านหนองกก 0 1 0 0 1
106 บ้านอ่าวน้อย 0 1 0 0 1
107 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
108 ประชาพิทักษ์ 0 0 4 1 4
109 บ้านหนองมงคล 0 0 4 0 4
110 บ้านฝั่งแดง 0 0 2 3 2
111 วัดทุ่งกลาง 0 0 2 1 2
112 บ้านไร่ใน 0 0 2 0 2
113 บ้านทุ่งไทร 0 0 1 0 1
114 บ้านปากแพรก 0 0 1 0 1
115 ประชาบูรณะวิทยา 0 0 1 0 1
116 วังมะเดื่อ 0 0 0 1 0
117 บ้านดอนสำนัก 0 0 0 0 0
118 บ้านถ้ำเข้าน้อย 0 0 0 0 0
รวม 561 314 250 143 1,125