สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บางสะพาน 12 9 6 27 30 6 5 1 41
2 บ้านทองมงคล 12 5 4 21 22 4 1 2 27
3 บ้านวังน้ำเขียว 12 2 3 17 16 6 2 4 24
4 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 9 5 8 22 25 10 3 4 38
5 บ้านทุ่งกะโตน 8 2 4 14 19 2 1 1 22
6 บ้านหนองห้วยฝาด 7 7 5 19 23 5 4 0 32
7 บ้านบางสะพานน้อย 5 7 9 21 21 9 4 5 34
8 บ้านไชยราช 5 7 4 16 17 4 7 4 28
9 บ้านมรสวบ 5 7 3 15 15 5 4 3 24
10 บ้านช้างเผือก 5 2 1 8 8 4 0 1 12
11 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 5 1 1 7 8 2 3 2 13
12 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 5 0 2 7 6 8 5 2 19
13 กิตติคุณ 4 4 1 9 11 10 1 0 22
14 วัดดอนยาง 4 3 1 8 9 2 7 2 18
15 บ้านในล็อค 4 2 2 8 9 2 1 0 12
16 บ้านคลองวาฬ 4 2 1 7 8 4 1 2 13
17 บ้านคลองลอย 4 1 1 6 8 1 0 1 9
18 สมาคมเลขานุการสตรี 1 3 4 5 12 10 8 6 6 24
19 อรุณวิทยา 3 4 2 9 12 8 2 0 22
20 บ้านไร่บนสามัคคี 3 4 0 7 9 5 1 1 15
21 บ้านสวนหลวง 3 2 2 7 6 4 4 6 14
22 ธนาคารออมสิน 3 2 1 6 10 4 2 1 16
23 อนุบาลบางสะพาน 2 5 8 15 17 10 5 2 32
24 บ้านบางเจริญ 2 5 2 9 13 2 3 0 18
25 วัดธงชัยธรรมจักร 2 5 1 8 10 8 2 2 20
26 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 2 3 2 7 13 3 2 2 18
27 มูลนิธิศึกษา 2 3 2 7 5 4 5 3 14
28 บ้านยางเขา 2 2 0 4 6 1 0 0 7
29 บ้านหนองเสือ 2 1 3 6 4 7 3 3 14
30 บ้านคั่นกระได 2 1 0 3 4 3 4 3 11
31 ด่านสิงขร 2 1 0 3 3 6 0 1 9
32 บ้านหนองฆ้อง 2 0 1 3 2 1 0 0 3
33 บ้านหนองมะค่า 2 0 0 2 5 3 2 3 10
34 บ้านหนองระแวง 2 0 0 2 5 1 3 2 9
35 บ้านห้วยน้ำพุ 1 4 3 8 8 5 8 4 21
36 บ้านมะเดื่อทอง 1 3 4 8 7 9 11 6 27
37 วัดหนองหอย 1 2 2 5 4 7 10 1 21
38 บ้านทองอินทร์ 1 2 1 4 4 2 2 1 8
39 บ้านดอนสง่า 1 1 1 3 5 3 4 2 12
40 วัดเขาราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
41 บ้านดงไม้งาม 1 1 0 2 2 0 1 1 3
42 วัดกำมะเสน 1 1 0 2 1 2 3 1 6
43 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 2 3 4 5 1 1 10
44 อนุบาลบางสะพานน้อย 1 0 2 3 2 3 0 3 5
45 สมาคมเลขานุการสตรี 2 1 0 0 1 3 6 4 3 13
46 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1 0 0 1 3 4 2 3 9
47 บ้านธรรมรัตน์ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
48 บ้านเนินดินแดง 1 0 0 1 1 2 0 1 3
49 บ้านทุ่งยาว 1 0 0 1 1 0 1 1 2
50 อนุบาลดรุณวัฒนา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
51 วัดนาผักขวง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
52 วัดนาหูกวาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านบางเบิด 0 2 2 4 3 6 7 0 16
54 สหมิตรวิทยาคม 0 2 0 2 4 5 4 1 13
55 บ้านหินกอง 0 1 2 3 5 1 1 0 7
56 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 1 2 3 3 5 4 5 12
57 สามัคคีร่วมจิต 0 1 1 2 3 4 1 0 8
58 พัฒนาประชานุเคราะห์ 0 1 1 2 3 3 4 0 10
59 อนุบาลทับสะแก 0 1 1 2 2 3 4 1 9
60 บ้านดอนสำราญ 0 1 1 2 1 0 3 1 4
61 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
62 บ้านทุ่งสีเสียด 0 1 0 1 2 4 7 2 13
63 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 0 1 0 1 2 1 3 2 6
64 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 0 1 2 1 0 1 3
65 บ้านชะม่วง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
66 บ้านหนองจันทร์ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
67 บ้านย่านซื่อ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
68 บ้านทางหวาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 วัดนาล้อม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 0 1 0 1 0 2 2 1 4
71 บ้านห้วยใหญ่ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
72 บ้านอ่างทอง 0 0 3 3 3 6 3 5 12
73 บ้านคอกช้าง 0 0 2 2 3 0 4 1 7
74 วัดดอนตะเคียน 0 0 1 1 5 1 1 0 7
75 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 0 0 1 1 2 3 2 2 7
76 อุดมราชภักดี 0 0 1 1 2 3 2 0 7
77 บ้านทุ่งเชือก 0 0 1 1 1 2 0 0 3
78 อ่างทองพัฒนา 0 0 1 1 1 0 2 2 3
79 บ้านท่าขาม 0 0 1 1 0 2 2 0 4
80 บ้านเขามัน 0 0 1 1 0 1 3 0 4
81 บ้านดอนใจดี 0 0 0 0 2 5 4 1 11
82 เนินแก้ววิทยาคาร 0 0 0 0 2 4 0 0 6
83 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 0 0 0 0 2 3 2 0 7
84 บ้านหนองปุหลก 0 0 0 0 2 3 1 1 6
85 บ้านท่าฝาง 0 0 0 0 2 2 2 1 6
86 มัธยมนพคุณ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
87 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 0 0 0 0 1 4 2 1 7
88 บ้านพุตะแบก 0 0 0 0 1 2 4 3 7
89 ประชาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
90 บ้านสีดางาม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
91 เศรษฐพานิชวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 บ้านวังยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
93 บ้านห้วยสัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 บ้านยุบพริก 0 0 0 0 1 0 3 2 4
95 ไตรกิตทัตตานนท์ 0 0 0 0 1 0 2 2 3
96 บ้านเหมืองแร่ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
97 บ้านหินเทิน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
98 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านดอนสูง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
100 บ้านคลองชายธง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
101 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
102 ประชารังสรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
103 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านราษฎร์ประสงค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านอ่าวน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 ประชาพิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 4 1 4
109 บ้านหนองมงคล 0 0 0 0 0 0 4 0 4
110 บ้านฝั่งแดง 0 0 0 0 0 0 2 3 2
111 วัดทุ่งกลาง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
112 บ้านไร่ใน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
113 บ้านทุ่งไทร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 ประชาบูรณะวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 วังมะเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 บ้านดอนสำนัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 บ้านถ้ำเข้าน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 167 144 122 433 523 310 250 143 1,083