สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านในล็อค 16 6 2 24 25 2 1 0 28
2 บางสะพาน 12 9 6 27 30 6 5 1 41
3 บ้านทองมงคล 12 5 4 21 22 4 1 2 27
4 บ้านวังน้ำเขียว 12 2 3 17 16 6 2 4 24
5 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 10 5 8 23 26 10 3 4 39
6 บ้านทุ่งกะโตน 8 2 4 14 19 2 1 1 22
7 บ้านหนองห้วยฝาด 7 7 5 19 23 5 4 0 32
8 ธนาคารออมสิน 6 2 1 9 13 4 2 1 19
9 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 6 1 1 8 9 2 3 2 14
10 บ้านบางสะพานน้อย 5 7 9 21 21 9 4 5 34
11 บ้านไชยราช 5 7 4 16 17 4 7 4 28
12 บ้านมรสวบ 5 7 3 15 15 5 4 3 24
13 บ้านช้างเผือก 5 2 1 8 8 4 0 1 12
14 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 5 0 2 7 6 8 5 2 19
15 อนุบาลบางสะพาน 4 6 8 18 20 11 5 2 36
16 กิตติคุณ 4 4 1 9 11 10 1 0 22
17 วัดดอนยาง 4 3 1 8 9 2 7 2 18
18 บ้านคลองวาฬ 4 2 1 7 8 4 1 2 13
19 บ้านคั่นกระได 4 2 1 7 8 3 4 3 15
20 บ้านคลองลอย 4 1 1 6 8 1 0 1 9
21 สมาคมเลขานุการสตรี 1 3 6 6 15 12 9 6 6 27
22 อรุณวิทยา 3 4 2 9 12 8 2 0 22
23 บ้านไร่บนสามัคคี 3 4 0 7 9 5 1 1 15
24 บ้านสวนหลวง 3 2 2 7 6 4 4 6 14
25 บ้านบางเจริญ 2 5 2 9 13 2 3 0 18
26 วัดธงชัยธรรมจักร 2 5 1 8 10 8 2 2 20
27 บ้านห้วยน้ำพุ 2 4 3 9 9 5 8 4 22
28 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 2 3 2 7 13 3 2 2 18
29 มูลนิธิศึกษา 2 3 2 7 5 4 5 3 14
30 บ้านยางเขา 2 2 0 4 6 1 0 0 7
31 บ้านหนองเสือ 2 1 3 6 4 7 3 3 14
32 บ้านย่านซื่อ 2 1 1 4 4 2 1 0 7
33 ด่านสิงขร 2 1 0 3 3 6 0 1 9
34 บ้านหนองจันทร์ 2 1 0 3 3 2 1 1 6
35 บ้านหนองฆ้อง 2 0 1 3 2 1 0 0 3
36 บ้านหนองมะค่า 2 0 0 2 5 3 2 3 10
37 บ้านหนองระแวง 2 0 0 2 5 1 3 2 9
38 บ้านมะเดื่อทอง 1 3 4 8 7 9 11 6 27
39 วัดกำมะเสน 1 3 0 4 2 3 3 1 8
40 วัดหนองหอย 1 2 2 5 4 7 10 1 21
41 บ้านทองอินทร์ 1 2 1 4 4 2 2 1 8
42 บ้านดอนสง่า 1 1 1 3 5 3 4 2 12
43 วัดเขาราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
44 บ้านดงไม้งาม 1 1 0 2 2 0 1 1 3
45 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 2 3 4 5 1 1 10
46 อนุบาลบางสะพานน้อย 1 0 2 3 2 3 0 3 5
47 เนินแก้ววิทยาคาร 1 0 1 2 3 5 0 0 8
48 สมาคมเลขานุการสตรี 2 1 0 0 1 3 6 4 3 13
49 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1 0 0 1 3 4 2 3 9
50 บ้านธรรมรัตน์ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
51 บ้านเนินดินแดง 1 0 0 1 1 2 0 1 3
52 บ้านทุ่งยาว 1 0 0 1 1 0 1 1 2
53 อนุบาลดรุณวัฒนา 1 0 0 1 1 0 1 0 2
54 วัดนาผักขวง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
55 วัดนาหูกวาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านบางเบิด 0 2 2 4 3 6 7 0 16
57 สหมิตรวิทยาคม 0 2 0 2 4 5 4 1 13
58 บ้านหินกอง 0 1 2 3 5 1 1 0 7
59 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 1 2 3 3 5 4 5 12
60 สามัคคีร่วมจิต 0 1 1 2 3 4 1 0 8
61 พัฒนาประชานุเคราะห์ 0 1 1 2 3 3 4 0 10
62 อนุบาลทับสะแก 0 1 1 2 2 3 4 1 9
63 บ้านดอนสำราญ 0 1 1 2 1 0 3 1 4
64 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 3 0 1 0 4
65 บ้านทุ่งสีเสียด 0 1 0 1 2 4 7 2 13
66 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 0 1 0 1 2 1 3 2 6
67 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 0 1 2 1 0 1 3
68 บ้านชะม่วง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
69 บ้านทางหวาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 วัดนาล้อม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 0 1 0 1 0 2 2 1 4
72 บ้านห้วยใหญ่ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
73 บ้านอ่างทอง 0 0 3 3 3 6 3 5 12
74 บ้านคอกช้าง 0 0 2 2 3 0 4 1 7
75 วัดดอนตะเคียน 0 0 1 1 5 1 1 0 7
76 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 0 0 1 1 2 3 2 2 7
77 อุดมราชภักดี 0 0 1 1 2 3 2 0 7
78 บ้านทุ่งเชือก 0 0 1 1 1 2 0 0 3
79 อ่างทองพัฒนา 0 0 1 1 1 0 2 2 3
80 บ้านท่าขาม 0 0 1 1 0 2 2 0 4
81 บ้านเขามัน 0 0 1 1 0 1 3 0 4
82 บ้านดอนใจดี 0 0 0 0 2 5 4 1 11
83 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 0 0 0 0 2 3 2 0 7
84 บ้านหนองปุหลก 0 0 0 0 2 3 1 1 6
85 บ้านท่าฝาง 0 0 0 0 2 2 2 1 6
86 มัธยมนพคุณ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
87 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 0 0 0 0 1 4 2 1 7
88 บ้านพุตะแบก 0 0 0 0 1 2 4 3 7
89 ประชาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
90 บ้านสีดางาม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
91 เศรษฐพานิชวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 บ้านวังยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
93 บ้านห้วยสัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 บ้านยุบพริก 0 0 0 0 1 0 3 2 4
95 ไตรกิตทัตตานนท์ 0 0 0 0 1 0 2 2 3
96 บ้านเหมืองแร่ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
97 บ้านหินเทิน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
98 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านดอนสูง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
100 บ้านคลองชายธง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
101 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
102 ประชารังสรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
103 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านราษฎร์ประสงค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านหนองกก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านอ่าวน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 ประชาพิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 4 1 4
109 บ้านหนองมงคล 0 0 0 0 0 0 4 0 4
110 บ้านฝั่งแดง 0 0 0 0 0 0 2 3 2
111 วัดทุ่งกลาง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
112 บ้านไร่ใน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
113 บ้านทุ่งไทร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 ประชาบูรณะวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 วังมะเดื่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 บ้านดอนสำนัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 บ้านถ้ำเข้าน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 194 154 126 474 561 314 250 143 1,125