หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนด่านสิงขร 12 32 22
2 009 โรงเรียนธนาคารออมสิน 21 71 29
3 011 โรงเรียนบางสะพาน 42 85 60
4 013 โรงเรียนบ้านคลองชายธง 3 7 5
5 014 โรงเรียนบ้านคลองลอย 10 49 24
6 015 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 16 40 23
7 016 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 8 16 13
8 017 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 20 38 28
9 018 โรงเรียนบ้านชะม่วง 3 9 6
10 019 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 14 33 22
11 021 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 4 8 5
12 025 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 16 43 25
13 026 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 1 6 1
14 027 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 10 20 12
15 028 โรงเรียนบ้านดอนสูง 4 5 4
16 022 โรงเรียนบ้านดอนใจดี 12 34 24
17 135 โรงเรียนบ้านถ้ำเข้าน้อย 1 6 3
18 029 โรงเรียนบ้านทรายทอง 5 11 9
19 030 โรงเรียนบ้านทองมงคล 30 79 44
20 031 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 9 14 13
21 033 โรงเรียนบ้านทางหวาย 3 5 3
22 035 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 25 64 38
23 038 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 18 41 23
24 040 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3 14 5
25 041 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 15 25 22
26 036 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 1 6 3
27 037 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 3 5 4
28 039 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 1 3 2
29 032 โรงเรียนบ้านท่าขาม 4 12 8
30 034 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 7 15 10
31 042 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 6 14 12
32 047 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 43 62 54
33 045 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 18 48 30
34 046 โรงเรียนบ้านบางเบิด 19 36 28
35 049 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 18 39 25
36 050 โรงเรียนบ้านปากแพรก 1 3 2
37 051 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 7 8 7
38 052 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 10 20 10
39 053 โรงเรียนบ้านมรสวบ 32 90 56
40 054 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 35 48 35
41 055 โรงเรียนบ้านยางเขา 7 16 11
42 057 โรงเรียนบ้านยุบพริก 9 14 12
43 056 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 7 14 10
44 058 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ 1 1 1
45 061 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 32 69 44
46 062 โรงเรียนบ้านวังยาง 3 13 7
47 064 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 21 44 33
48 065 โรงเรียนบ้านสีดางาม 3 3 3
49 066 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 5 2
50 067 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 3 3 3
51 068 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 7 12 10
52 069 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 9 18 9
53 070 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 4 7 6
54 071 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 16 31 21
55 073 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 11 37 22
56 075 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 11 25 16
57 077 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 6 5
58 076 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 32 82 52
59 074 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 19 36 28
60 085 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 7 11 10
61 086 โรงเรียนบ้านหินกอง 7 13 8
62 087 โรงเรียนบ้านหินเทิน 3 10 3
63 079 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 5 10 6
64 080 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 26 63 41
65 081 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 22 38 23
66 082 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 2 4 2
67 078 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1 3 2
68 084 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 2 2 2
69 089 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 18 52 32
70 090 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 1 2 1
71 012 โรงเรียนบ้านเขามัน 5 13 7
72 043 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 4 13 8
73 088 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 3 5 4
74 044 โรงเรียนบ้านในล็อค 30 64 47
75 020 โรงเรียนบ้านไชยราช 34 62 44
76 060 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 16 57 33
77 059 โรงเรียนบ้านไร่ใน 5 11 6
78 092 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 1 1 1
79 093 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 5 7 5
80 094 โรงเรียนประชารังสรรค์ 2 4 3
81 095 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 4 7 4
82 096 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 1 3 2
83 099 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 12 21 17
84 101 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 18 34 25
85 102 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 11 17 13
86 103 โรงเรียนวังมะเดื่อ 1 1 1
87 104 โรงเรียนวัดกำมะเสน 10 18 15
88 106 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 7 16 13
89 107 โรงเรียนวัดดอนยาง 20 53 26
90 108 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 9 16 11
91 109 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 3 4 4
92 111 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 23 48 28
93 112 โรงเรียนวัดนาผักขวง 3 9 6
94 113 โรงเรียนวัดนาล้อม 1 2 2
95 114 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 1 6 1
96 115 โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 8 23 12
97 117 โรงเรียนวัดหนองหอย 22 40 26
98 105 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 5 13 5
99 120 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 38 92 51
100 121 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 19 29 19
101 123 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 9 22 15
102 125 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 21 38 27
103 127 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 10 18 14
104 128 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 39 83 62
105 129 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 9 17 9
106 130 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 44 106 64
107 131 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 17 48 29
108 134 โรงเรียนอุดมราชภักดี 8 20 14
109 133 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 5 14 8
110 010 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 9 22 15
111 119 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 4 8 8
112 004 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 5 5 5
113 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 5 6 6
114 001 โรงเรียนกิตติคุณ 22 39 31
115 100 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 4 19 5
116 122 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 14 35 21
117 126 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 4 13 5
118 132 โรงเรียนอรุณวิทยา 24 66 42
รวม 1378 3076 1993
5069

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]