หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบางสะพาน 42 30 71.43% 6 14.29% 5 11.9% 1 2.38% 42
2 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 44 26 60.47% 10 23.26% 3 6.98% 4 9.3% 43
3 โรงเรียนบ้านในล็อค 30 25 89.29% 2 7.14% 1 3.57% 0 0% 28
4 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 32 23 71.88% 5 15.63% 4 12.5% 0 0% 32
5 โรงเรียนบ้านทองมงคล 30 22 75.86% 4 13.79% 1 3.45% 2 6.9% 29
6 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 43 21 53.85% 9 23.08% 4 10.26% 5 12.82% 39
7 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 39 20 52.63% 11 28.95% 5 13.16% 2 5.26% 38
8 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 25 19 82.61% 2 8.7% 1 4.35% 1 4.35% 23
9 โรงเรียนบ้านไชยราช 34 17 53.13% 4 12.5% 7 21.88% 4 12.5% 32
10 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 32 16 57.14% 6 21.43% 2 7.14% 4 14.29% 28
11 โรงเรียนบ้านมรสวบ 32 15 55.56% 5 18.52% 4 14.81% 3 11.11% 27
12 โรงเรียนธนาคารออมสิน 21 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
13 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 21 13 65% 3 15% 2 10% 2 10% 20
14 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 18 13 72.22% 2 11.11% 3 16.67% 0 0% 18
15 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 38 12 36.36% 9 27.27% 6 18.18% 6 18.18% 33
16 โรงเรียนอรุณวิทยา 24 12 54.55% 8 36.36% 2 9.09% 0 0% 22
17 โรงเรียนกิตติคุณ 22 11 50% 10 45.45% 1 4.55% 0 0% 22
18 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 23 10 45.45% 8 36.36% 2 9.09% 2 9.09% 22
19 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 26 9 34.62% 5 19.23% 8 30.77% 4 15.38% 26
20 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 16 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนวัดดอนยาง 20 9 45% 2 10% 7 35% 2 10% 20
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 17 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
23 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 16 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
24 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 14 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 20 8 44.44% 3 16.67% 4 22.22% 3 16.67% 18
26 โรงเรียนบ้านคลองลอย 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
27 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 35 7 21.21% 9 27.27% 11 33.33% 6 18.18% 33
28 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 22 6 28.57% 8 38.1% 5 23.81% 2 9.52% 21
29 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 21 6 30% 4 20% 4 20% 6 30% 20
30 โรงเรียนบ้านยางเขา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 18 5 29.41% 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 17
32 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 16 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 14
33 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 16 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
34 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 11 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนบ้านหินกอง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
36 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
37 โรงเรียนวัดหนองหอย 22 4 18.18% 7 31.82% 10 45.45% 1 4.55% 22
38 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 19 4 23.53% 7 41.18% 3 17.65% 3 17.65% 17
39 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 14 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
41 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านบางเบิด 19 3 18.75% 6 37.5% 7 43.75% 0 0% 16
45 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 19 3 18.75% 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 16
46 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 18 3 17.65% 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 17
47 โรงเรียนด่านสิงขร 12 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
48 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 18 3 17.65% 5 29.41% 4 23.53% 5 29.41% 17
49 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 9 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 18 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
51 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 12 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 8 3 37.5% 0 0% 4 50% 1 12.5% 8
55 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านดอนใจดี 12 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
57 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 15 2 13.33% 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 15
58 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
59 โรงเรียนวัดกำมะเสน 10 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 11 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
61 โรงเรียนอุดมราชภักดี 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 9 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 9 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
65 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 9 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
68 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
69 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านชะม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
73 โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 10 1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 10
75 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านสีดางาม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านวังยาง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านยุบพริก 9 1 16.67% 0 0% 3 50% 2 33.33% 6
83 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 10 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
84 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
85 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
86 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านหินเทิน 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดนาผักขวง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
91 โรงเรียนบ้านทางหวาย 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดนาล้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านท่าขาม 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านเขามัน 5 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านดอนสูง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านคลองชายธง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านทรายทอง 5 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนประชารังสรรค์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 5 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 4 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 7 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
111 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านไร่ใน 5 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านปากแพรก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนวังมะเดื่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
117 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
118 โรงเรียนบ้านถ้ำเข้าน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]