หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นางประไพ เกษแก้ว 11.817616, 99.788081 089-8376923
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 329/1 หมู่ 2 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายสุเทพ วงษ์เณร 11.736316, 99.764119 081-5816120
3 โรงเรียนธนาคารออมสิน หมู่ที่ 5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 นายสุเทพ วงษ์เณร 11.278099, 99.435912 081-5816120
4 โรงเรียนบ้านคลองลอย หมู่ 8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร 11.293831, 99.376510 081-6415496
5 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว หมู่ 4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 นายสุเทพ วงษ์เณร 11.316733, 99.405345 081-5816120
6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายขจรเกียรติ เครือประดับ 11.847652, 99.823952 081-4063853
7 โรงเรียนวัดดอนยาง หมู่ 6 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร 11.344314, 99.552682 081-6415496
8 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร 11.809714, 99.797622 081-6415496
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ 11.803636, 99.797128 081-1421464
10 โรงเรียนอรุณวิทยา 163 หมู่ 2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์ 11.573108, 99.644745 089-8041934

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]