สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 23 5 1 1 29
2 วัดหนองแก 18 11 7 3 36
3 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 14 1 1 0 16
4 บ้านหนองชุมแสง 12 3 1 0 16
5 บ้านโป่งเกตุ 10 11 7 2 28
6 วัดวังไคร้ 10 6 10 4 26
7 วัดโตนดหลวง 9 5 0 2 14
8 วัดหนองจอก 9 4 2 1 15
9 บ้านป่าเด็ง 9 4 0 1 13
10 บ้านนายาง 9 2 2 2 13
11 บ้านแหลมทอง 8 9 1 3 18
12 บ้านหนองเผาถ่าน 8 6 2 1 16
13 วัดตาลกง 8 2 5 1 15
14 บ้านหุบกะพง 8 2 3 1 13
15 บ้านหนองโรง 8 2 0 1 10
16 อ.ฮ.ลิ้งค์ 8 1 4 2 13
17 บ้านซ่อง 7 9 3 3 19
18 บ้านด่านโง 7 7 5 1 19
19 บ้านแม่ประจันต์ 7 7 3 0 17
20 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 7 7 2 1 16
21 แก่นจันทร์วิทยา 7 6 4 1 17
22 บ้านแม่คะเมย 7 2 2 1 11
23 บ้านสารเห็ด 7 2 0 1 9
24 วัดถ้ำรงค์ 7 1 7 3 15
25 วัดโพธิ์กรุ 7 0 0 0 7
26 เขื่อนเพชร 6 10 2 1 18
27 บ้านดอนขุนห้วย 6 5 2 0 13
28 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 6 3 3 3 12
29 บ้านสระพระ 6 2 1 3 9
30 วัดโพธิ์ลอย 6 1 3 0 10
31 บ้านท่าลาว 5 6 3 2 14
32 บ้านหนองจอก 5 1 1 0 7
33 บ้านโป่งสลอด 5 1 0 4 6
34 บ้านน้ำทรัพย์ 5 1 0 2 6
35 บ้านในดง 4 5 3 1 12
36 วัดท่าขาม 4 3 6 1 13
37 บ้านยางชุม 4 3 2 1 9
38 ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 4 2 8 7 14
39 บ้านหนองยาว 4 2 0 0 6
40 วัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 4 1 0 1 5
41 บ้านหนองเขาอ่อน 4 0 1 0 5
42 บ้านเขาอ่างแก้ว 3 8 9 3 20
43 บ้านหนองหงษ์ 3 7 3 4 13
44 วัดกุ่ม 3 2 2 1 7
45 บ้านหนองสะแก 3 2 0 0 5
46 บ้านดอนมะกอก 3 1 4 2 8
47 บ้านหนองตาฉาว 3 1 1 2 5
48 วัดหนองศาลา 3 0 4 0 7
49 บ้านหนองมะกอก 3 0 1 0 4
50 บ้านห้วยกวางจริง 3 0 0 1 3
51 บ้านหนองปืนแตก 3 0 0 0 3
52 บ้านห้วยไผ่ 2 4 3 3 9
53 บ้านบ่อหลวง 2 4 1 0 7
54 บ้านพุหวาย 2 3 3 3 8
55 วัดท่าคอย 2 3 1 0 6
56 วัดจันทาราม 2 2 2 0 6
57 วัดท่าศาลาราม 2 2 1 0 5
58 บ้านท่าหัวลบ 2 1 2 0 5
59 บ้านร่องระกำ 2 1 1 0 4
60 บ้านหนองน้ำถ่าย 2 1 1 0 4
61 บ้านบางเก่า 2 1 1 0 4
62 วัดอินจำปา 2 0 1 2 3
63 บ้านทุ่งโป่ง 2 0 1 0 3
64 วัดบ่อบุญ 1 5 1 0 7
65 วัดลาดศรัทธาราม 1 4 2 1 7
66 บ้านพุสวรรค์ 1 2 1 1 4
67 บ้านท่ามะริด 1 2 1 0 4
68 วัดช่อม่วง 1 2 1 0 4
69 บ้านตะเคียนงาม 1 2 0 2 3
70 วัดดอนกอก 1 2 0 1 3
71 บ้านไร่โคก 1 2 0 0 3
72 ชลประทานแก่งกระจาน 1 1 1 1 3
73 บ้านโพรงเข้ 1 1 1 0 3
74 บ้านอ่างหิน 1 1 0 0 2
75 บ้านท่าเรือฯ 1 1 0 0 2
76 บ้านพุเข็ม 1 1 0 0 2
77 วัดเขื่อนเพชร 1 1 0 0 2
78 บ้านต้นเกด 1 1 0 0 2
79 วัดศาลาเขื่อน 1 0 2 2 3
80 บ้านบางเกตุ 1 0 1 1 2
81 บ้านดอนเตาอิฐ 1 0 1 1 2
82 บ้านหนองขานาง 1 0 0 0 1
83 วัดมาบปลาเค้า 1 0 0 0 1
84 ชาวไร่ 1 0 0 0 1
85 บ้านทุ่งขาม 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองเขื่อน 0 6 5 1 11
87 บ้านโป่งแย้ 0 5 2 2 7
88 วัดช้างแทงกระจาด 0 4 2 4 6
89 บ้านดงห้วยหลวง 0 2 3 1 5
90 วัดหว้า 0 2 3 1 5
91 บ้านหนองเตียน 0 2 3 0 5
92 บ้านท่าโล้ 0 2 1 1 3
93 วัดท่าเหว 0 2 1 1 3
94 บ้านหนองไก่เถื่อน 0 2 0 0 2
95 บ้านบ่อไร่ 0 1 1 0 2
96 วัดเขาปากช่อง 0 1 0 0 1
97 บ้านทุ่งเคล็ด 0 1 0 0 1
98 บ้านท่ากระเทียม 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองคอไก่ 0 1 0 0 1
100 บ้านไร่ถิ่นน้อย 0 1 0 0 1
101 อนุบาลวุฒิสารศึกษา 0 1 0 0 1
102 บ้านพุตุม 0 0 2 0 2
103 บ้านหนองบ้วย 0 0 2 0 2
104 บ้านมะขามโพรง 0 0 1 1 1
105 วัดม่วงงาม 0 0 1 0 1
106 บ้านรางจิก 0 0 0 0 0
รวม 388 266 188 105 842