สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 13 6 5 24 23 5 1 1 29
2 บ้านหนองชุมแสง 11 0 0 11 12 3 1 0 16
3 วัดหนองแก 9 7 4 20 18 11 7 3 36
4 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 7 4 2 13 14 1 1 0 16
5 บ้านโป่งเกตุ 6 3 3 12 10 11 7 2 28
6 เขื่อนเพชร 5 4 2 11 6 10 2 1 18
7 อ.ฮ.ลิ้งค์ 5 2 2 9 8 1 4 2 13
8 แก่นจันทร์วิทยา 4 4 1 9 7 6 4 1 17
9 วัดถ้ำรงค์ 4 1 5 10 7 1 7 3 15
10 บ้านหุบกะพง 4 1 2 7 7 2 3 1 12
11 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 4 1 1 6 6 3 3 3 12
12 วัดวังไคร้ 3 8 2 13 9 6 10 4 25
13 บ้านป่าเด็ง 3 5 1 9 9 4 0 1 13
14 บ้านแม่ประจันต์ 3 5 0 8 7 7 3 0 17
15 วัดโตนดหลวง 3 4 1 8 9 5 0 2 14
16 บ้านนายาง 3 2 2 7 9 2 2 2 13
17 วัดโพธิ์กรุ 3 2 2 7 7 0 0 0 7
18 บ้านหนองเขาอ่อน 3 1 0 4 4 0 1 0 5
19 วัดตาลกง 3 0 4 7 6 2 4 1 12
20 บ้านหนองจอก 3 0 1 4 5 1 1 0 7
21 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 2 4 1 7 7 7 2 1 16
22 บ้านหนองโรง 2 3 3 8 8 2 0 1 10
23 บ้านแม่คะเมย 2 3 3 8 6 2 2 1 10
24 วัดโพธิ์ลอย 2 3 3 8 6 1 3 0 10
25 บ้านซ่อง 2 2 4 8 7 9 3 3 19
26 บ้านแหลมทอง 2 2 3 7 6 9 1 3 16
27 บ้านเขาอ่างแก้ว 2 1 3 6 3 8 9 3 20
28 บ้านดอนขุนห้วย 2 1 2 5 4 5 2 0 11
29 บ้านท่าลาว 2 0 3 5 5 6 3 2 14
30 บ้านในดง 2 0 1 3 4 5 3 1 12
31 วัดท่าขาม 2 0 1 3 4 3 6 1 13
32 บ้านหนองปืนแตก 2 0 0 2 3 0 0 0 3
33 วัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 2 0 0 2 2 0 0 1 2
34 วัดหนองจอก 1 5 2 8 9 4 2 1 15
35 บ้านด่านโง 1 4 1 6 7 7 5 1 19
36 บ้านโป่งสลอด 1 2 1 4 5 1 0 4 6
37 ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1 2 1 4 4 2 8 7 14
38 วัดหนองศาลา 1 2 0 3 3 0 4 0 7
39 บ้านห้วยกวางจริง 1 2 0 3 3 0 0 1 3
40 บ้านหนองเผาถ่าน 1 1 6 8 5 6 2 1 13
41 บ้านสารเห็ด 1 1 1 3 5 2 0 1 7
42 วัดกุ่ม 1 1 0 2 3 2 2 1 7
43 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 4 2 0 0 6
44 บ้านหนองมะกอก 1 0 0 1 3 0 1 0 4
45 บ้านท่าหัวลบ 1 0 0 1 2 1 2 0 5
46 วัดอินจำปา 1 0 0 1 2 0 1 2 3
47 บ้านท่ามะริด 1 0 0 1 1 2 1 0 4
48 บ้านไร่โคก 1 0 0 1 1 2 0 0 3
49 บ้านโพรงเข้ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
50 บ้านหนองขานาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านสระพระ 0 2 1 3 6 2 1 3 9
52 บ้านยางชุม 0 2 0 2 4 3 2 1 9
53 บ้านหนองสะแก 0 1 1 2 3 2 0 0 5
54 บ้านดอนมะกอก 0 1 1 2 3 1 4 2 8
55 วัดท่าศาลาราม 0 1 1 2 2 2 1 0 5
56 วัดดอนกอก 0 1 1 2 1 2 0 1 3
57 บ้านอ่างหิน 0 1 1 2 1 1 0 0 2
58 วัดช้างแทงกระจาด 0 1 1 2 0 4 2 4 6
59 วัดจันทาราม 0 1 0 1 2 2 2 0 6
60 บ้านร่องระกำ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
61 บ้านตะเคียนงาม 0 1 0 1 1 2 0 2 3
62 บ้านท่าเรือฯ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านพุเข็ม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
64 วัดศาลาเขื่อน 0 1 0 1 1 0 2 2 3
65 บ้านบางเกตุ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
66 บ้านหนองเตียน 0 1 0 1 0 2 2 0 4
67 บ้านท่าโล้ 0 1 0 1 0 2 1 1 3
68 บ้านบ่อหลวง 0 0 2 2 2 4 1 0 7
69 วัดท่าคอย 0 0 2 2 2 3 1 0 6
70 บ้านหนองน้ำถ่าย 0 0 2 2 2 1 1 0 4
71 วัดลาดศรัทธาราม 0 0 2 2 1 4 2 1 7
72 วัดเขื่อนเพชร 0 0 2 2 1 1 0 0 2
73 บ้านน้ำทรัพย์ 0 0 1 1 5 1 0 2 6
74 บ้านบางเก่า 0 0 1 1 2 1 1 0 4
75 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
76 วัดช่อม่วง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
77 วัดเขาปากช่อง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
78 บ้านหนองตาฉาว 0 0 0 0 3 1 1 2 5
79 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 2 4 3 3 9
80 บ้านพุหวาย 0 0 0 0 2 3 3 3 8
81 บ้านหนองหงษ์ 0 0 0 0 1 7 3 4 11
82 วัดบ่อบุญ 0 0 0 0 1 5 1 0 7
83 บ้านพุสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
84 ชลประทานแก่งกระจาน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
85 บ้านต้นเกด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 บ้านดอนเตาอิฐ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
87 ชาวไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านทุ่งขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองเขื่อน 0 0 0 0 0 6 5 1 11
90 บ้านโป่งแย้ 0 0 0 0 0 5 2 2 7
91 บ้านดงห้วยหลวง 0 0 0 0 0 2 3 1 5
92 วัดหว้า 0 0 0 0 0 2 3 1 5
93 วัดท่าเหว 0 0 0 0 0 2 1 1 3
94 บ้านหนองไก่เถื่อน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
95 บ้านบ่อไร่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านท่ากระเทียม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านหนองคอไก่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านไร่ถิ่นน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 อนุบาลวุฒิสารศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านพุตุม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
102 บ้านหนองบ้วย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
103 บ้านมะขามโพรง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
104 วัดม่วงงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านรางจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 142 118 102 362 369 265 185 105 819