สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 13 6 5 24 23 5 1 1 29
2 บ้านหนองชุมแสง 11 0 0 11 12 3 1 0 16
3 วัดหนองแก 9 7 4 20 18 11 7 3 36
4 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 7 4 2 13 14 1 1 0 16
5 บ้านโป่งเกตุ 6 3 3 12 10 11 7 2 28
6 เขื่อนเพชร 5 4 2 11 6 10 2 1 18
7 อ.ฮ.ลิ้งค์ 5 2 2 9 8 1 4 2 13
8 บ้านหุบกะพง 5 1 2 8 8 2 3 1 13
9 วัดวังไคร้ 4 8 2 14 10 6 10 4 26
10 แก่นจันทร์วิทยา 4 4 1 9 7 6 4 1 17
11 บ้านแหลมทอง 4 2 3 9 8 9 1 3 18
12 บ้านหนองเผาถ่าน 4 1 6 11 8 6 2 1 16
13 วัดถ้ำรงค์ 4 1 5 10 7 1 7 3 15
14 วัดตาลกง 4 1 4 9 8 2 5 1 15
15 บ้านดอนขุนห้วย 4 1 2 7 6 5 2 0 13
16 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 4 1 1 6 6 3 3 3 12
17 วัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 4 0 1 5 4 1 0 1 5
18 บ้านป่าเด็ง 3 5 1 9 9 4 0 1 13
19 บ้านแม่ประจันต์ 3 5 0 8 7 7 3 0 17
20 วัดโตนดหลวง 3 4 1 8 9 5 0 2 14
21 บ้านแม่คะเมย 3 3 3 9 7 2 2 1 11
22 บ้านนายาง 3 2 2 7 9 2 2 2 13
23 วัดโพธิ์กรุ 3 2 2 7 7 0 0 0 7
24 บ้านสารเห็ด 3 1 1 5 7 2 0 1 9
25 บ้านหนองเขาอ่อน 3 1 0 4 4 0 1 0 5
26 บ้านหนองจอก 3 0 1 4 5 1 1 0 7
27 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 2 4 1 7 7 7 2 1 16
28 บ้านหนองโรง 2 3 3 8 8 2 0 1 10
29 วัดโพธิ์ลอย 2 3 3 8 6 1 3 0 10
30 บ้านซ่อง 2 2 4 8 7 9 3 3 19
31 บ้านเขาอ่างแก้ว 2 1 3 6 3 8 9 3 20
32 บ้านท่าลาว 2 0 3 5 5 6 3 2 14
33 บ้านในดง 2 0 1 3 4 5 3 1 12
34 วัดท่าขาม 2 0 1 3 4 3 6 1 13
35 บ้านหนองปืนแตก 2 0 0 2 3 0 0 0 3
36 วัดหนองจอก 1 5 2 8 9 4 2 1 15
37 บ้านด่านโง 1 4 1 6 7 7 5 1 19
38 บ้านโป่งสลอด 1 2 1 4 5 1 0 4 6
39 ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 1 2 1 4 4 2 8 7 14
40 วัดหนองศาลา 1 2 0 3 3 0 4 0 7
41 บ้านห้วยกวางจริง 1 2 0 3 3 0 0 1 3
42 บ้านหนองหงษ์ 1 1 0 2 3 7 3 4 13
43 วัดกุ่ม 1 1 0 2 3 2 2 1 7
44 บ้านหนองยาว 1 0 1 2 4 2 0 0 6
45 บ้านหนองมะกอก 1 0 0 1 3 0 1 0 4
46 บ้านท่าหัวลบ 1 0 0 1 2 1 2 0 5
47 วัดอินจำปา 1 0 0 1 2 0 1 2 3
48 บ้านท่ามะริด 1 0 0 1 1 2 1 0 4
49 บ้านไร่โคก 1 0 0 1 1 2 0 0 3
50 บ้านโพรงเข้ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
51 บ้านหนองขานาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดมาบปลาเค้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านสระพระ 0 2 1 3 6 2 1 3 9
54 บ้านยางชุม 0 2 0 2 4 3 2 1 9
55 บ้านหนองสะแก 0 1 1 2 3 2 0 0 5
56 บ้านดอนมะกอก 0 1 1 2 3 1 4 2 8
57 วัดท่าศาลาราม 0 1 1 2 2 2 1 0 5
58 วัดดอนกอก 0 1 1 2 1 2 0 1 3
59 บ้านอ่างหิน 0 1 1 2 1 1 0 0 2
60 วัดช้างแทงกระจาด 0 1 1 2 0 4 2 4 6
61 วัดจันทาราม 0 1 0 1 2 2 2 0 6
62 บ้านร่องระกำ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
63 บ้านตะเคียนงาม 0 1 0 1 1 2 0 2 3
64 บ้านท่าเรือฯ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านพุเข็ม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
66 วัดศาลาเขื่อน 0 1 0 1 1 0 2 2 3
67 บ้านบางเกตุ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
68 บ้านหนองเตียน 0 1 0 1 0 2 3 0 5
69 บ้านท่าโล้ 0 1 0 1 0 2 1 1 3
70 บ้านบ่อหลวง 0 0 2 2 2 4 1 0 7
71 วัดท่าคอย 0 0 2 2 2 3 1 0 6
72 บ้านหนองน้ำถ่าย 0 0 2 2 2 1 1 0 4
73 วัดลาดศรัทธาราม 0 0 2 2 1 4 2 1 7
74 วัดเขื่อนเพชร 0 0 2 2 1 1 0 0 2
75 บ้านน้ำทรัพย์ 0 0 1 1 5 1 0 2 6
76 บ้านบางเก่า 0 0 1 1 2 1 1 0 4
77 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
78 วัดช่อม่วง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
79 วัดเขาปากช่อง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
80 บ้านหนองตาฉาว 0 0 0 0 3 1 1 2 5
81 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 2 4 3 3 9
82 บ้านพุหวาย 0 0 0 0 2 3 3 3 8
83 วัดบ่อบุญ 0 0 0 0 1 5 1 0 7
84 บ้านพุสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 1 1 4
85 ชลประทานแก่งกระจาน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
86 บ้านต้นเกด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
87 บ้านดอนเตาอิฐ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
88 ชาวไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านทุ่งขาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองเขื่อน 0 0 0 0 0 6 5 1 11
91 บ้านโป่งแย้ 0 0 0 0 0 5 2 2 7
92 บ้านดงห้วยหลวง 0 0 0 0 0 2 3 1 5
93 วัดหว้า 0 0 0 0 0 2 3 1 5
94 วัดท่าเหว 0 0 0 0 0 2 1 1 3
95 บ้านหนองไก่เถื่อน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
96 บ้านบ่อไร่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
97 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านท่ากระเทียม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองคอไก่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านไร่ถิ่นน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 อนุบาลวุฒิสารศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านพุตุม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
103 บ้านหนองบ้วย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
104 บ้านมะขามโพรง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
105 วัดม่วงงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านรางจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 159 120 103 382 388 266 188 105 842