สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 23 5 1 1 29
2 วัดหนองแก 18 11 7 3 36
3 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 14 1 1 0 16
4 บ้านหนองชุมแสง 12 3 1 0 16
5 บ้านโป่งเกตุ 10 11 7 2 28
6 วัดวังไคร้ 9 6 10 4 25
7 วัดโตนดหลวง 9 5 0 2 14
8 วัดหนองจอก 9 4 2 1 15
9 บ้านป่าเด็ง 9 4 0 1 13
10 บ้านนายาง 9 2 2 2 13
11 บ้านหนองโรง 8 2 0 1 10
12 อ.ฮ.ลิ้งค์ 8 1 4 2 13
13 บ้านซ่อง 7 9 3 3 19
14 บ้านด่านโง 7 7 5 1 19
15 บ้านแม่ประจันต์ 7 7 3 0 17
16 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 7 7 2 1 16
17 แก่นจันทร์วิทยา 7 6 4 1 17
18 บ้านหุบกะพง 7 2 3 1 12
19 วัดถ้ำรงค์ 7 1 7 3 15
20 วัดโพธิ์กรุ 7 0 0 0 7
21 เขื่อนเพชร 6 10 2 1 18
22 บ้านแหลมทอง 6 9 1 3 16
23 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 6 3 3 3 12
24 วัดตาลกง 6 2 4 1 12
25 บ้านแม่คะเมย 6 2 2 1 10
26 บ้านสระพระ 6 2 1 3 9
27 วัดโพธิ์ลอย 6 1 3 0 10
28 บ้านท่าลาว 5 6 3 2 14
29 บ้านหนองเผาถ่าน 5 6 2 1 13
30 บ้านสารเห็ด 5 2 0 1 7
31 บ้านหนองจอก 5 1 1 0 7
32 บ้านโป่งสลอด 5 1 0 4 6
33 บ้านน้ำทรัพย์ 5 1 0 2 6
34 บ้านในดง 4 5 3 1 12
35 บ้านดอนขุนห้วย 4 5 2 0 11
36 วัดท่าขาม 4 3 6 1 13
37 บ้านยางชุม 4 3 2 1 9
38 ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 4 2 8 7 14
39 บ้านหนองยาว 4 2 0 0 6
40 บ้านหนองเขาอ่อน 4 0 1 0 5
41 บ้านเขาอ่างแก้ว 3 8 9 3 20
42 วัดกุ่ม 3 2 2 1 7
43 บ้านหนองสะแก 3 2 0 0 5
44 บ้านดอนมะกอก 3 1 4 2 8
45 บ้านหนองตาฉาว 3 1 1 2 5
46 วัดหนองศาลา 3 0 4 0 7
47 บ้านหนองมะกอก 3 0 1 0 4
48 บ้านห้วยกวางจริง 3 0 0 1 3
49 บ้านหนองปืนแตก 3 0 0 0 3
50 บ้านห้วยไผ่ 2 4 3 3 9
51 บ้านบ่อหลวง 2 4 1 0 7
52 บ้านพุหวาย 2 3 3 3 8
53 วัดท่าคอย 2 3 1 0 6
54 วัดจันทาราม 2 2 2 0 6
55 วัดท่าศาลาราม 2 2 1 0 5
56 บ้านท่าหัวลบ 2 1 2 0 5
57 บ้านร่องระกำ 2 1 1 0 4
58 บ้านหนองน้ำถ่าย 2 1 1 0 4
59 บ้านบางเก่า 2 1 1 0 4
60 วัดอินจำปา 2 0 1 2 3
61 บ้านทุ่งโป่ง 2 0 1 0 3
62 วัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 2 0 0 1 2
63 บ้านหนองหงษ์ 1 7 3 4 11
64 วัดบ่อบุญ 1 5 1 0 7
65 วัดลาดศรัทธาราม 1 4 2 1 7
66 บ้านพุสวรรค์ 1 2 1 1 4
67 บ้านท่ามะริด 1 2 1 0 4
68 วัดช่อม่วง 1 2 1 0 4
69 บ้านตะเคียนงาม 1 2 0 2 3
70 วัดดอนกอก 1 2 0 1 3
71 บ้านไร่โคก 1 2 0 0 3
72 ชลประทานแก่งกระจาน 1 1 1 1 3
73 บ้านโพรงเข้ 1 1 1 0 3
74 บ้านอ่างหิน 1 1 0 0 2
75 บ้านท่าเรือฯ 1 1 0 0 2
76 บ้านพุเข็ม 1 1 0 0 2
77 วัดเขื่อนเพชร 1 1 0 0 2
78 บ้านต้นเกด 1 1 0 0 2
79 วัดศาลาเขื่อน 1 0 2 2 3
80 บ้านดอนเตาอิฐ 1 0 1 1 2
81 บ้านบางเกตุ 1 0 0 1 1
82 บ้านหนองขานาง 1 0 0 0 1
83 ชาวไร่ 1 0 0 0 1
84 บ้านทุ่งขาม 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองเขื่อน 0 6 5 1 11
86 บ้านโป่งแย้ 0 5 2 2 7
87 วัดช้างแทงกระจาด 0 4 2 4 6
88 บ้านดงห้วยหลวง 0 2 3 1 5
89 วัดหว้า 0 2 3 1 5
90 บ้านหนองเตียน 0 2 2 0 4
91 บ้านท่าโล้ 0 2 1 1 3
92 วัดท่าเหว 0 2 1 1 3
93 บ้านหนองไก่เถื่อน 0 2 0 0 2
94 บ้านบ่อไร่ 0 1 1 0 2
95 วัดเขาปากช่อง 0 1 0 0 1
96 บ้านทุ่งเคล็ด 0 1 0 0 1
97 บ้านท่ากระเทียม 0 1 0 0 1
98 บ้านหนองคอไก่ 0 1 0 0 1
99 บ้านไร่ถิ่นน้อย 0 1 0 0 1
100 อนุบาลวุฒิสารศึกษา 0 1 0 0 1
101 บ้านพุตุม 0 0 2 0 2
102 บ้านหนองบ้วย 0 0 2 0 2
103 บ้านมะขามโพรง 0 0 1 1 1
104 วัดม่วงงาม 0 0 1 0 1
105 บ้านรางจิก 0 0 0 0 0
รวม 369 265 185 105 924