หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 32 23 76.67% 5 16.67% 1 3.33% 1 3.33% 30
2 โรงเรียนวัดหนองแก 40 18 46.15% 11 28.21% 7 17.95% 3 7.69% 39
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 16 14 87.5% 1 6.25% 1 6.25% 0 0% 16
4 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 17 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
5 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 33 10 33.33% 11 36.67% 7 23.33% 2 6.67% 30
6 โรงเรียนวัดวังไคร้ 31 10 33.33% 6 20% 10 33.33% 4 13.33% 30
7 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 16 9 56.25% 5 31.25% 0 0% 2 12.5% 16
8 โรงเรียนวัดหนองจอก 17 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
9 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 15 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
10 โรงเรียนบ้านนายาง 15 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
11 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 21 8 38.1% 9 42.86% 1 4.76% 3 14.29% 21
12 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 18 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% 1 5.88% 17
13 โรงเรียนวัดตาลกง 17 8 50% 2 12.5% 5 31.25% 1 6.25% 16
14 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 15 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
15 โรงเรียนบ้านหนองโรง 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
16 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 18 8 53.33% 1 6.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
17 โรงเรียนบ้านซ่อง 22 7 31.82% 9 40.91% 3 13.64% 3 13.64% 22
18 โรงเรียนบ้านด่านโง 21 7 35% 7 35% 5 25% 1 5% 20
19 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 25 7 41.18% 7 41.18% 3 17.65% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 17 7 41.18% 7 41.18% 2 11.76% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 18 7 38.89% 6 33.33% 4 22.22% 1 5.56% 18
22 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
24 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 18 7 38.89% 1 5.56% 7 38.89% 3 16.67% 18
25 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
26 โรงเรียนเขื่อนเพชร 20 6 31.58% 10 52.63% 2 10.53% 1 5.26% 19
27 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 17 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
28 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 17 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
29 โรงเรียนบ้านสระพระ 12 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
30 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 10 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านท่าลาว 16 5 31.25% 6 37.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
32 โรงเรียนบ้านหนองจอก 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 12 5 50% 1 10% 0 0% 4 40% 10
34 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
35 โรงเรียนบ้านในดง 13 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนวัดท่าขาม 14 4 28.57% 3 21.43% 6 42.86% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนบ้านยางชุม 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 24 4 19.05% 2 9.52% 8 38.1% 7 33.33% 21
39 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
41 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 23 3 13.04% 8 34.78% 9 39.13% 3 13.04% 23
43 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 19 3 17.65% 7 41.18% 3 17.65% 4 23.53% 17
44 โรงเรียนวัดกุ่ม 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 13 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
47 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
48 โรงเรียนวัดหนองศาลา 8 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
51 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 14 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 3 25% 12
53 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 9 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านพุหวาย 11 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
55 โรงเรียนวัดท่าคอย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
56 โรงเรียนวัดจันทาราม 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
57 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านบางเก่า 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านร่องระกำ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนวัดอินจำปา 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
63 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดบ่อบุญ 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
67 โรงเรียนบ้านท่ามะริด 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนวัดช่อม่วง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
70 โรงเรียนวัดดอนกอก 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
71 โรงเรียนบ้านไร่โคก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านต้นเกด 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านท่าเรือฯ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านพุเข็ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน 6 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
80 โรงเรียนบ้านบางเกตุ 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
82 โรงเรียนชาวไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 13 0 0% 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 12
87 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 11 0 0% 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 9
88 โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 11 0 0% 4 40% 2 20% 4 40% 10
89 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนวัดหว้า 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
93 โรงเรียนวัดท่าเหว 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านบ่อไร่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านพุตุม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
105 โรงเรียนวัดม่วงงาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านรางจิก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อำพล หิ่นเก่า โทร. 095-7604692 & Line id : 0817459677
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]