สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนไก่เตี้ย 35 7 3 3 45
2 อนุบาลเพชรบุรี 27 6 3 3 36
3 บ้านหนองชุมพล 20 9 5 4 34
4 บ้านแหลม 18 16 3 4 37
5 วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 15 17 9 9 41
6 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 12 10 5 13 27
7 ราษฎร์วิทยา 12 8 3 4 23
8 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 12 6 3 0 21
9 บ้านเนินรัก 10 4 4 4 18
10 บ้านยางน้ำกลัดใต้ 10 4 3 1 17
11 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 9 8 5 3 22
12 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 9 7 3 6 19
13 บ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 9 4 1 2 14
14 บ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 9 3 2 2 14
15 วัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 9 3 2 2 14
16 ปริยัติรังสรรค์ 8 6 7 6 21
17 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 8 4 2 5 14
18 วัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 7 9 5 8 21
19 มิตรภาพที่ 34 7 0 0 0 7
20 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 6 11 5 5 22
21 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 6 10 8 8 24
22 วัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 6 7 8 3 21
23 อรุณประดิษฐ 6 6 1 4 13
24 วัดปากคลอง 6 1 4 2 11
25 วัดเขาตะเครา 5 5 2 4 12
26 สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 5 5 1 0 11
27 บ้านเขาย้อย 5 3 6 2 14
28 วัดสมุทรธาราม 4 10 5 3 19
29 วัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 4 4 2 4 10
30 วัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 4 3 3 7 10
31 หาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 4 3 3 0 10
32 บ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 4 2 1 0 7
33 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 3 7 5 4 15
34 บ้านดอนยี่กรอก 3 4 7 1 14
35 วัดราษฎร์ศรัทธา 3 4 1 1 8
36 บ้านบ่อโพง 3 3 8 4 14
37 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ 3 3 3 1 9
38 เปรมฤดี 3 1 0 0 4
39 วัดมณีเลื่อน 2 6 7 4 15
40 วัดโพธิ์ทัยมณี 2 5 3 3 10
41 วัดโพพระใน 2 4 2 2 8
42 บ้านหนองรี 2 3 6 0 11
43 วัดเขาสมอระบัง 2 3 4 0 9
44 บ้านท่าเสลา 2 3 1 0 6
45 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 2 3 0 0 5
46 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 2 2 4 0 8
47 วัดทรงธรรม 2 2 1 1 5
48 บ้านลิ้นช้าง 2 2 0 0 4
49 บ้านบ่อขม 2 1 0 1 3
50 วัดลาดโพธิ์ 2 0 0 1 2
51 วัดเกาะแก้ว 2 0 0 0 2
52 บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 1 10 4 3 15
53 ศึกษาปัญญา 1 6 7 2 14
54 วัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) 1 4 3 3 8
55 บ้านสามแพรก 1 4 1 2 6
56 วัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 1 3 3 4 7
57 วัดสิงห์ 1 3 0 3 4
58 วัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) 1 2 4 4 7
59 วัดกุญชรวชิราราม 1 2 3 2 6
60 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 1 2 1 3 4
61 บ้านดอนยาง 1 2 1 2 4
62 บ้านเหมืองไทร 1 2 0 1 3
63 วัดอินทาราม 1 2 0 0 3
64 บ้านสระพัง 1 1 1 1 3
65 วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 1 1 0 0 2
66 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 1 0 2 0 3
67 บ้านบ่อหวาย 1 0 0 0 1
68 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 0 4 5 2 9
69 เทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) 0 3 3 6 6
70 บ้านสามเรือน 0 3 3 3 6
71 บ้านบางหอ 0 3 1 2 4
72 วัดบางลำภู 0 2 1 1 3
73 วัดสมุทรโคดม 0 2 1 0 3
74 วัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 0 2 1 0 3
75 วัดเทพประชุมนิมิตร 0 1 5 2 6
76 บ้านบางกุฬา 0 1 5 0 6
77 วังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) 0 1 3 3 4
78 บ้านพุพลู 0 1 2 5 3
79 บ้านอ่างศิลา 0 1 1 1 2
80 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 0 1 0 0 1
81 วัดนอกปากทะเล 0 1 0 0 1
82 วัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 0 1 0 0 1
83 วัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) 0 0 4 2 4
84 บ้านทุ่งเฟื้อ 0 0 3 7 3
85 บ้านคลองมอญ 0 0 1 0 1
86 บ้านดอนมะขาม 0 0 0 0 0
รวม 371 328 238 208 937