หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 57 35 72.92% 7 14.58% 3 6.25% 3 6.25% 48
2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 40 27 69.23% 6 15.38% 3 7.69% 3 7.69% 39
3 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 41 20 52.63% 9 23.68% 5 13.16% 4 10.53% 38
4 โรงเรียนบ้านแหลม 49 18 43.9% 16 39.02% 3 7.32% 4 9.76% 41
5 โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 51 15 30% 17 34% 9 18% 9 18% 50
6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 40 12 30% 10 25% 5 12.5% 13 32.5% 40
7 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 29 12 44.44% 8 29.63% 3 11.11% 4 14.81% 27
8 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 23 12 57.14% 6 28.57% 3 14.29% 0 0% 21
9 โรงเรียนบ้านเนินรัก 23 10 45.45% 4 18.18% 4 18.18% 4 18.18% 22
10 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 20 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 32 9 36% 8 32% 5 20% 3 12% 25
12 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 29 9 36% 7 28% 3 12% 6 24% 25
13 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 20 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
14 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 17 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
15 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 16 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
16 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 28 8 29.63% 6 22.22% 7 25.93% 6 22.22% 27
17 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 21 8 42.11% 4 21.05% 2 10.53% 5 26.32% 19
18 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 32 7 24.14% 9 31.03% 5 17.24% 8 27.59% 29
19 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 28 6 22.22% 11 40.74% 5 18.52% 5 18.52% 27
21 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 32 6 18.75% 10 31.25% 8 25% 8 25% 32
22 โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 26 6 25% 7 29.17% 8 33.33% 3 12.5% 24
23 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 18 6 35.29% 6 35.29% 1 5.88% 4 23.53% 17
24 โรงเรียนวัดปากคลอง 14 6 46.15% 1 7.69% 4 30.77% 2 15.38% 13
25 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 19 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 16
26 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 15 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านเขาย้อย 16 5 31.25% 3 18.75% 6 37.5% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 24 4 18.18% 10 45.45% 5 22.73% 3 13.64% 22
29 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 15 4 28.57% 4 28.57% 2 14.29% 4 28.57% 14
30 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 17 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 7 41.18% 17
31 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
32 โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
33 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 20 3 15.79% 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 19
34 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 21 3 20% 4 26.67% 7 46.67% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 11 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนบ้านบ่อโพง 20 3 16.67% 3 16.67% 8 44.44% 4 22.22% 18
37 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 14 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
38 โรงเรียนเปรมฤดี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 21 2 10.53% 6 31.58% 7 36.84% 4 21.05% 19
40 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี 15 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 13
41 โรงเรียนวัดโพพระใน 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
42 โรงเรียนบ้านหนองรี 12 2 18.18% 3 27.27% 6 54.55% 0 0% 11
43 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 9 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านท่าเสลา 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 10 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
47 โรงเรียนวัดทรงธรรม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านบ่อขม 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
50 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
51 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 21 1 5.56% 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 18
53 โรงเรียนศึกษาปัญญา 17 1 6.25% 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 16
54 โรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) 17 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 11
55 โรงเรียนบ้านสามแพรก 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
56 โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 13 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 11
57 โรงเรียนวัดสิงห์ 8 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
58 โรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) 12 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 11
59 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม 10 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
60 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
61 โรงเรียนบ้านดอนยาง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
62 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
63 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านสระพัง 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
65 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 13 0 0% 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 11
69 โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) 12 0 0% 3 25% 3 25% 6 50% 12
70 โรงเรียนบ้านสามเรือน 10 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 9
71 โรงเรียนบ้านบางหอ 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
72 โรงเรียนวัดบางลำภู 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
73 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร 8 0 0% 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 8
76 โรงเรียนบ้านบางกุฬา 6 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) 12 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7
78 โรงเรียนบ้านพุพลู 9 0 0% 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 8
79 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนวัดนอกปากทะเล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) 6 0 0% 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 6
84 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 10 0 0% 0 0% 3 30% 7 70% 10
85 โรงเรียนบ้านคลองมอญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ (ผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ 087-168 7862) (สมหมาย บัวมณี 089-082 5130) (วริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ 080-664 6362)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]