หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง ม.1/4 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง ม.1/3 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5, ป.6/4 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 1 ใต้อาคาร 4 (ทิศตะวันออก) 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 1 ใต้อาคาร 4 (ทิศตะวันตก) 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง ม.1/2 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง ม.1/1 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สมาคมฮากกาจังหวัดเพชรบุรี ตรงข้ามโรงเรียนอรุณประดิษฐ 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อาคารพระเทพสุวรรณมุนี (อาคาร 3) ชั้น 2 ห้อง 322-325 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อาคารพระเทพสุวรรณมุนี (อาคาร 3) ชั้น 3 ห้อง 332-334 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อาคารพระเทพสุวรรณมุนี (อาคาร 3) ชั้น 3 ห้อง 335 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อาคารพระเทพสุวรรณมุนี (อาคาร 3) ชั้น 4 ห้อง 332 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ (ผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ 087-168 7862) (สมหมาย บัวมณี 089-082 5130) (วริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ 080-664 6362)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]