หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา หอประชุม 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา หอประชุม 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา หอประชุม 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา หอประชุม 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.2 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา หอประชุม 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา หอประชุม 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา หอประชุม 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา หอประชุม 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ลานโดม 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ลานโดม 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ลานโดม 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ลานโดม 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 19 พ.ย. 2559 9.00 รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ (ผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ 087-168 7862) (สมหมาย บัวมณี 089-082 5130) (วริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ 080-664 6362)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]