หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ ลานโดม แผนกประถมศึกษา 19 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขัน 9.00 น. รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สนามฟุตบอล แผนกประถมศึกษา 19 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขัน 9.00 น. รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
-
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
-
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ อาคาร 130 ปี ชั้น 3 ห้อง 4/1, 4/2 19 พ.ย. 2559 9.00-15.00 น. รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ อาคาร 130 ปี ชั้น 3 ห้อง 4/5 19 พ.ย. 2559 9.00-15.00 น. รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ อาคาร 130 ปี ชั้น 2 ห้อง สมุด 19 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขัน 9.00 น. รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ (ผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ 087-168 7862) (สมหมาย บัวมณี 089-082 5130) (วริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ 080-664 6362)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]