หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 19 พ.ย. 2559 9.00-10.30 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 19 พ.ย. 2559 9.00-10.30 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 19 พ.ย. 2559 9.00-10.30 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 19 พ.ย. 2559 9.00-10.30 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 19 พ.ย. 2559 9.00-10.30 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 19 พ.ย. 2559 9.00-10.30 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 19 พ.ย. 2559 9.00-10.30 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 19 พ.ย. 2559 9.00-10.30 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 19 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขัน 9.00 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/3 19 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขัน 9.00 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ป.5/6 19 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขัน 9.00 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 19 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขัน 9.00 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 19 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขัน 9.00 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 19 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขัน 9.00 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 19 พ.ย. 2559 9.00-10.00 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 19 พ.ย. 2559 9.00-10.00 น. รายงานตัว 08.00 -08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ (ผกาวัลย์ เอี่ยมภูมิ 087-168 7862) (สมหมาย บัวมณี 089-082 5130) (วริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ 080-664 6362)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]