ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 760
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก 77 เงิน 4
5 วัดคลองโพธิ์ สพป. นครนายก 75 เงิน 5
6 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 72 เงิน 6
7 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 56 เข้าร่วม 7
8 วัดเกาะกา สพป. นครนายก 49 เข้าร่วม 8
9 มาลาสวรรค์พิทยา สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
10 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
11 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
12 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลอง1 สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 77 เงิน 4
5 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 75 เงิน 5
6 บ้านดงแขวน สพป. นครนายก 72 เงิน 6
7 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก 65 ทองแดง 7
8 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก 62 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองรี สพป. นครนายก 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองรี สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวังไทร สพป. นครนายก 79 เงิน 4
5 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก 77 เงิน 5
6 บ้านคลอง33 สพป. นครนายก 74 เงิน 6
7 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก - -
8 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก - -
9 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 234
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองรี สพป. นครนายก 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลอง1 สพป. นครนายก 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก 92 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 160
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังไทร สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองรี สพป. นครนายก 76 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 75 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก - -
3 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลอง33 สพป. นครนายก 77 เงิน 4
5 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก 74 เงิน 5
6 วัดทวีพูลรังสรรค์ สพป. นครนายก 72 เงิน 6
7 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชวดบัว สพป. นครนายก 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วันครู2504 สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองรี สพป. นครนายก 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 81 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 127
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 60 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 101
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 89 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 86 ทอง 4
5 บ้านช่องตะเคียน สพป. นครนายก 85 ทอง 5
6 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 84 ทอง 6
7 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 82 ทอง 7
8 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 79 เงิน 8
9 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 76 เงิน 9
10 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 74 เงิน 10
11 เหลียนหัว สพป. นครนายก 73 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 098
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก 70 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 097
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 70 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก - -
5 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองหกวา สพป. นครนายก 81 ทอง 4
5 บ้านคลอง33 สพป. นครนายก 80 ทอง 5
6 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 80 ทอง 5
7 วัดแหลมไม้ย้อย สพป. นครนายก 79 เงิน 7
8 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 78 เงิน 8
9 วัดเกาะกา สพป. นครนายก 76 เงิน 9
10 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก 74 เงิน 10
11 เหลียนหัว สพป. นครนายก 74 เงิน 10
12 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 91 ทอง 6
7 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 90 ทอง 7
8 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก - -
9 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 81 ทอง 4
5 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 80 ทอง 5
6 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 78 เงิน 6
7 สาริกา สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน