สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 23 9 5 37 40 2 4 0 46
2 วัดดอนยอ 9 2 9 20 15 7 3 0 25
3 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 8 9 9 26 23 9 7 2 39
4 วัดบ้านพริก 5 13 2 20 16 4 5 4 25
5 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 4 3 1 8 9 4 1 1 14
6 วัดเข็มทอง 4 1 3 8 8 1 3 3 12
7 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 3 5 3 11 8 6 2 2 16
8 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 3 4 2 9 12 4 2 3 18
9 บ้านเขาส่องกล้อง 3 3 2 8 7 4 4 1 15
10 วัดพรหมเพชร 3 3 2 8 7 0 1 1 8
11 บ้านโคกสว่าง 3 3 0 6 8 3 0 1 11
12 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 3 2 2 7 7 3 3 2 13
13 วัดโพธิ์แทน 3 2 1 6 5 3 1 0 9
14 วัดสุนทรพิชิตาราม 2 8 4 14 14 5 6 3 25
15 บ้านดงวิทยาคาร 2 3 6 11 12 2 1 4 15
16 บ้านคลอง14 2 2 4 8 5 1 3 2 9
17 วัดท่าด่าน 2 2 1 5 4 3 0 0 7
18 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 2 1 3 6 4 2 0 7 6
19 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 2 0 0 2 3 0 2 0 5
20 วัดสบกเขียว 2 0 0 2 2 1 2 2 5
21 วัดสุตธรรมาราม 2 0 0 2 2 0 1 1 3
22 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1 4 3 8 3 7 4 0 14
23 วัดสันตยาราม 1 3 2 6 4 12 8 1 24
24 วัดหนองรี 1 2 1 4 4 3 3 0 10
25 วัดหนองทองทราย 1 1 3 5 3 3 3 1 9
26 วัดศรีจุฬา 1 1 2 4 5 6 0 0 11
27 วัดพิกุลแก้ว 1 1 2 4 4 2 5 1 11
28 เหลียนหัว 1 1 2 4 2 7 2 2 11
29 บ้านคลองใหญ่ 1 1 1 3 4 1 2 1 7
30 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1 1 1 3 3 2 0 1 5
31 ชุมชนวัดป่าขะ 1 1 1 3 3 0 5 1 8
32 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
33 วัดพราหมณี 1 1 0 2 2 1 0 0 3
34 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1 1 0 2 1 1 4 2 6
35 วัดวังไทร 1 0 0 1 2 2 0 0 4
36 บ้านคลอง31 1 0 0 1 2 0 0 0 2
37 วัดเกาะพิกุล 1 0 0 1 1 1 0 1 2
38 บ้านเขาเพิ่ม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
39 บ้านดอนเจริญ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
40 บ้านกลางคลอง30 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1 0 0 1 0 2 2 0 4
42 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 1 0 0 1 0 1 3 2 4
43 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 0 2 1 3 3 2 0 0 5
44 มาลาสวรรค์พิทยา 0 2 1 3 2 1 4 4 7
45 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 0 2 1 3 1 2 1 0 4
46 เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 0 2 0 2 2 0 1 0 3
47 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 0 1 2 3 1 4 1 1 6
48 วัดปากคลองพระอาจารย์ 0 1 1 2 2 2 0 0 4
49 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 0 1 1 2 1 1 0 0 2
50 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
51 วัดคีรีวัน 0 1 0 1 1 0 1 1 2
52 บ้านปากคลอง31 0 1 0 1 1 0 1 0 2
53 วัดศรีสุวรรณ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
54 วัดประสิทธิเวช 0 1 0 1 1 0 0 0 1
55 วัดทวีพูลรังสรรค์ 0 1 0 1 0 2 1 0 3
56 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 0 1 0 1 0 1 0 1 1
57 วัดอารีราษฎร์ 0 1 0 1 0 0 1 0 1
58 วัดทองจรรยา 0 0 3 3 4 2 2 0 8
59 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 0 0 2 2 3 0 0 2 3
60 บ้านหัวหมอน 0 0 2 2 2 3 1 1 6
61 วันครู2504 0 0 2 2 1 0 1 1 2
62 สาริกา 0 0 2 2 0 2 1 2 3
63 วัดวังปลาจีด 0 0 1 1 3 0 0 1 3
64 บ้านคลองหกวา 0 0 1 1 2 1 0 1 3
65 วัดโพธิ์ 0 0 1 1 1 2 2 2 5
66 บ้านคลอง1 0 0 1 1 1 1 0 0 2
67 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 0 0 1 1 1 0 2 0 3
68 บ้านเขาไม้ไผ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
69 บ้านปากคลอง17 0 0 1 1 0 2 3 2 5
70 วัดโบสถ์เจริญธรรม 0 0 1 1 0 1 0 2 1
71 วัดลำบัวลอย 0 0 1 1 0 0 1 2 1
72 บ้านบุ่งเข้ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
73 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 0 0 0 0 3 1 1 1 5
74 บ้านเขาหัวนา 0 0 0 0 1 1 2 1 4
75 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
76 วัดนาหินลาด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
77 บ้านคลอง33 0 0 0 0 1 1 0 0 2
78 โพธิวัฒน์พิทยา 0 0 0 0 1 0 2 1 3
79 วัดกุฎีเตี้ย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
80 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
81 วัดวังยายฉิม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
82 วัดโคกสว่าง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
83 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 บ้านช่องตะเคียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 วัดบางปรัง 0 0 0 0 0 3 2 1 5
86 บ้านดงแขวน 0 0 0 0 0 2 1 1 3
87 วัดคลองโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 0 4 2
88 วัดแหลมไม้ย้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
89 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 0 0 0 0 1 1 1 2
90 วัดเกาะกา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
91 วัดท่าชัย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
92 ชลนายกสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 หัวเขาแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 วัดอรุณรังษี 0 0 0 0 0 0 1 2 1
95 อนุบาลอำเภอปากพลี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
96 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
97 บ้านกำแพงเศียร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 บ้านหนองกันเกรา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 วัดกุดตะเคียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 วัดบางหอย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 วัดพลอยกระจ่างศรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 วัดเนินหินแร่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 วัดจันทร์เรือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 บ้านชวดบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 วัดหนองเคี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 111 113 105 329 312 164 144 96 620